Tin nổi bật
Bổ nhiệm đồng chí Lê Huy Nam làm Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo
Bổ nhiệm đồng chí Lê Huy Nam làm Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo

(TG) - Ngày 17/10, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Huy Nam, nguyên Giám đốc Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo.

Giá trị bền vững của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
Giá trị bền vững của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

(TG) - Sáng 18/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947 – 10/2017). 

Nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, góp phần ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn
Nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, góp phần ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn

(TG)- Ngày 17/10/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phía Nam, các cơ quan, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2017. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Khánh Hòa: Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập
Khánh Hòa: Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập

(TG)- Xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Ðảng, toàn dân, cho nên ngay khi có Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 21/9/2006 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

(TG) - Thực hiện Nghị quyết 32 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khoá XI “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Trà Vinh đã quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, rà soát và bổ sung cơ chế chính sách về đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, kiện toàn hệ thống trường chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, nâng cao trình độ nhận thức, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

Thăm và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Hòa Bình
Thăm và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Hòa Bình

(TG) - Ngày 17/10, Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà đầy ý nghĩa cho bà con chịu nhiều ảnh hưởng bởi trận mưa lũ vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chủ tịch nước: Không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Chủ tịch nước: Không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Tiếp tục các hoạt động của Năm APEC 2017, ngày 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.                  

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng

(TG)- Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2017), 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017), 69 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2017), 87 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2017, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đã đến tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Khối.

Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam

Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam

(TG)- Dù thế giới có đổi thay, tình hình thế giới có đầy biến động thì chủ nghĩa Mác - Lênin và ánh sáng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phấn đấu thực hiện “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Banner Thi viết Việt Lào
  • Học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở huyện Ý Yên

    Học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở huyện Ý Yên

    (TG)- Trang thông tin điện tử của huyện đã đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của huyện; sưu tầm các mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng tháng để đăng tải và thường xuyên cập nhật nội dung thực hiện Chỉ thị 05 để tuyên truyền. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực trong quá trình triển khai Chỉ thị 05.

  • Học và làm theo Bác về công tác dân vận

    Học và làm theo Bác về công tác dân vận

    (TG)- Việc quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhất là phương pháp “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong vận động, tập hợp, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố cơ bản để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

(TG) - Thực hiện Nghị quyết 32 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khoá XI “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Trà Vinh đã quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, rà soát và bổ sung cơ chế chính sách về đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, kiện toàn hệ thống trường chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, nâng cao trình độ nhận thức, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

Vĩnh Phúc - Hội nhập và phát triển.

Biển và Hải đảo Việt Nam

Quảng Ngãi bàn giao tàu cá composite đầu tiên cho ngư dân

Quảng Ngãi bàn giao tàu cá composite đầu tiên cho ngư dân

Sau gần 8 tháng thi công, ngày 14/10, tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức bàn giao tàu cá đầu tiên đóng bằng vật liệu mới composite cho ngư dân Dương Văn Rin (thôn Định Tân, xã Bình Châu).

Bảo hiểm xã hội

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền - hai mũi tấn công nguy hiểm

Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, dân chủ, nhân quyền luôn là hai vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội (ANCT-TTXH), tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX

Khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX

Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII đệ trình, xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, thảo luận và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ đảng, bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới. 

Đón đọc Tạp chí Tuyên giáo số 9

Đón đọc Tạp chí Tuyên giáo số 9

(TG) - Tạp chí Tuyên giáo số 9 - 2017 có những bài viết về định hướng công tác tuyên giáo sâu sắc.

Tin mới

Banner Dân số và Phát triển Viet-Lao DBT DCS
Cao Đẳng Công Thương HCM Điện lực Việt Nam Hàng Hải Việt Nam Y tế cộng đồng Diễn đàn APEC-2017
Ủy ban an toàn giao thông

Cùng suy ngẫm

Chín ép

Chín ép

Tháng tới, hội đồng tuyển dụng của tỉnh Bắc Cạn sẽ tổ chức kỳ thi tuyển công chức cho hệ thống chính trị của địa phương sau hai năm tạm ngừng. Nhưng chủ tịch hội đồng tuyển dụng nói thẳng rằng, cuộc thi này là “chín ép”.