Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản: Tiền đề để phát triển văn hóa đọc

Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản: Tiền đề để phát triển văn hóa đọc

(TG) - Văn hóa đọc không chỉ giúp mỗi người có trí tuệ để thích ứng với sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại mà có thể giúp cho mỗi cá nhân có một cuộc sống trí tuệ, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Chính vì vậy, phát triển văn hóa đọc luôn có tầm quan trọng đối với mỗi quốc gia. Song, để có thể duy trì và phát triển văn hóa đọc, thì đi liền...

Các hãng thông tấn có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển xã hội

Các hãng thông tấn có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng báo chí và đặc biệt là các hãng thông tấn có một vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, kiến tạo hòa bình trên thế giới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền

Xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền cách mạng là vấn đề cơ bản trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là một trong những nội dung tư tưởng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ...

Luận bàn về bản chất của quan điểm đòi “dân sự hóa” Quân đội

Luận bàn về bản chất của quan điểm đòi “dân sự hóa” Quân đội

Hiện nay, một số người đang cổ súy cho cái gọi là “dân sự hóa” Quân đội; kiến nghị đòi “trao quyền kiểm soát Quân đội” cho Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ”, cho rằng “Quân đội chỉ phục tùng Hiến pháp, không phục tùng luật Đảng”(!). Vậy đâu là bản chất của những luận điểm như vậy?

Quyền lực và chế ước giám sát quyền lực

Quyền lực và chế ước giám sát quyền lực

(TG) - “Quyền lực là quyền định đoạt mọi công việc quan trọng về chính trị và sức mạnh để bảo đảm việc thực hiện quyền ấy”(1). Đối với đảng cầm quyền, quyền lực là nguồn chính trị quan trọng nhất của Đảng. Đảng muốn cầm quyền vững chắc thì trước hết phải chăm lo công tác vận hành và làm...

Hợp tác gỡ vướng chính sách để HTX phát triển

Hợp tác gỡ vướng chính sách để HTX phát triển

Chiều 17/4 tại TPHCM, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã tham dự Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương có chủ đề...

An ninh không gian mạng - yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia

An ninh không gian mạng - yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia

Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết an toàn, an ninh không gian mạng là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Nó tạo ra môi trường an toàn để chính phủ, doanh nghiệp...

Gần dân, trọng dân để giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo

Gần dân, trọng dân để giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo

Nhằm tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tự do, dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối...

Liên kết website

Xem nhiều nhất