Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam - Giá trị và những luận điểm cần bổ sung, phát triển

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam - Giá trị và những luận điểm cần bổ sung, phát triển

(TG) - Thực tiễn luôn vận động biến đổi không ngừng, sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đòi hỏi lý luận thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) cần phải được nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn, nhằm khẳng định những giá trị của nó, đồng thời bổ sung, phát triển cho phù hợp.

Gần dân để phục vụ tốt hơn

Gần dân để phục vụ tốt hơn

Ðồng Tháp là tỉnh có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, trong tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân. Nhiều cán bộ, đảng viên gần gũi, cởi mở, qua đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với người...

Muốn hưởng trái hòa bình, phải bảo vệ cây độc lập

Muốn hưởng trái hòa bình, phải bảo vệ cây độc lập

“Dĩ bất biến” trong kiên định đường lối, mục tiêu độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình và “ứng vạn biến” bằng sách lược mềm dẻo, phương thức linh hoạt, đối phó hiệu quả với sự biến động phức tạp của tình hình; sự đan xen, chuyển hóa phức tạp giữa đối tác và đối tượng;...

10 năm văn học trẻ Thủ đô

10 năm văn học trẻ Thủ đô

Hiện nay, môi trường hoạt động của văn học trẻ phân hóa khá đa dạng. Ngoài các tác giả hoạt động độc lập còn có nhiều hội, nhóm do những người viết tổ chức tự phát, số lượng đông đảo nhưng không chuyên nghiệp, chất lượng. Ngược lại, những cây bút đang là...

Yếu tố then chốt phát triển giáo dục dân tộc

Yếu tố then chốt phát triển giáo dục dân tộc

Tại các trường phổ thông vùng dân tộc, đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung và nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc nói riêng thì vấn đề bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trở thành nhiệm vụ quan...

Nhân thân số đang bị thương mại hóa

Nhân thân số đang bị thương mại hóa

Khi mà cuối cùng, Facebook cũng phải nhận án phạt 5 tỷ USD từ Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) vì vụ bê bối Cambridge Analytica, khi dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng bị sử dụng không phép, thì đến lúc chúng ta phải biết… lo âu...

Phát huy vai trò người có uy tín ở Hà Giang

Phát huy vai trò người có uy tín ở Hà Giang

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Qua đó, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân,...

Gỡ vướng mắc trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Gỡ vướng mắc trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật có sai phạm ở các địa phương khá phổ biến sau mỗi lần rà soát của cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp xã hiện nay. Những sai phạm thường bị “điểm mặt” là ban...

Liên kết website

Xem nhiều nhất