• Di chúc Hồ Chí Minh - một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách

  Di chúc Hồ Chí Minh - một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách

  Tư tưởng-Đạo đức-Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể không tách rời, từ đặc trưng đến giá trị, từ nội dung đến hình thức, từ tinh thần đến phương pháp. Người biểu đạt bằng lời văn, ngôn ngữ giản dị, trong sáng, có sức truyền cảm lớn, rất đỗi chân thành, đúng với con người, đời sống và cốt cách Hồ Chí Minh - một nhà tư tưởng Mác xít hiện đại, một bậc hiền triết, minh triết phương Đông, đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

 • Mãi khắc ghi Di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ

  Mãi khắc ghi Di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ

  Đã 50 năm Bác Hồ ra đi, Người để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng. Tiếp tục 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, hôm nay vẫn còn nhiều điểm mới quan trọng và bức thiết cần đi sâu để chúng ta thực hiện nghiêm lời căn dặn ân tình của Bác.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trí thức và khi giữ cương vị là người đứng đầu đất nước, Người rất quan tâm đến trí thức và vấn đề trí thức. Tư tưởng về trí thức của Hồ Chí Minh đã được hình thành ngay từ khi Người còn hoạt động ở nước ngoài và được thể hiện rõ nhất sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhất là trong việc thành lập các Chính phủ lúc bấy giờ. Từ tư tưởng trọng dụng trí thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ xung quanh mình rất nhiều những trí thức nổi tiếng toàn tâm, toàn ý vì đất nước và nhân dân. Thực hiện tư tưởng trọng dụng trí thức của Hồ Chí Minh, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút và trọng dụng đội ngũ này.

 • “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”

  “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”

  (TG) - “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam” là chủ đề Hội thảo khoa học do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 22/5, tại Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, học giả.  

 • Nhân lên những tin tốt, chuyện đẹp

  Nhân lên những tin tốt, chuyện đẹp

  Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” là một trong những nội dung trong hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Hội thảo "Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh - 50 năm sau" tại Nga

  Hội thảo "Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh - 50 năm sau" tại Nga

  Tại Cung điện Smolnyi ở Saint-Petersburg đã diễn ra Hội thảo khoa học “Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh - 50 năm sau” thảo luận về các di sản quý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân loại.

 • Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!

  Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!

  (TG)- Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và di huấn của Người về xây dựng một Đảng cách mạng luôn phụng sự và liêm chính, luôn trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” không chỉ là tất yếu khách quan, là yêu cầu và nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền mà còn là trách nhiệm của những người cộng sản Việt Nam trước lịch sử, nhân dân và dân tộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và Nhân dân.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), chiều ngày 18/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 • Hội thảo khoa học: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

  Hội thảo khoa học: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

  (TG)- Với hơn 100 bài tham luận tiếp cận chủ đề Hội thảo trên nhiều chiều cạnh khác nhau và các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, Hội thảo đã tiếp tục làm sáng tỏ nội dung, giá trị lịch sử của Di chúc. Bên cạnh đó, những thành tựu, hạn chế trong 50 năm thực hiện Di chúc trên các mặt: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa, phát triển con người, công tác đối ngoại, hoạt động quốc phòng - an ninh… và những bài học kinh nghiệm rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc cũng được nhiều tham luận và ý kiến phát biểu tiếp cận.

 • Tọa đàm khoa học “Bình Định, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

  Tọa đàm khoa học “Bình Định, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

  Sáng 17-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, Trường Chính trị tỉnh Bình Định và Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Bình Định, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Khai mạc trưng bày về “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người”

  Khai mạc trưng bày về “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người”

  Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến công chúng những hiện vật, tài liệu đặc biệt, quý giá phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người bình dị mà vĩ đại-lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

 • “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực”

  “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực”

  (TG)- Ngày 17/5, nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực”. 

 • Tọa đàm giới thiệu sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong”

  Tọa đàm giới thiệu sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong”

  (TG)- Phát biểu tại buổi tọa đàm, tác giả Đoàn Duy Thành đã tâm huyết, gửi gắm đến các đại biểu, đặc biệt là các bạn trẻ về tinh thần, phương pháp học tập và lao động. “Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ bảo chúng ta luôn ghi nhớ phương châm lý luận 18 chữ của Người: Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến đến lý luận; lý luận lãnh đạo thực hành”.

 • Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

  Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

  (TG) - 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người tiếp tục soi sáng việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhằm xây dựng “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.  

 • Những tấm gương bình dị, cao quý trong học và làm theo Bác

  Những tấm gương bình dị, cao quý trong học và làm theo Bác

  (TG)-Tối 12-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc năm 2019.

1 2 3

Liên kết website

Mới nhất