Những hạn chế, bất cập trong chỉ đạo, quản lý các hoạt động văn học, nghệ thuật hiện nay

Những hạn chế, bất cập trong chỉ đạo, quản lý các hoạt động văn học, nghệ thuật hiện nay

(TG) - Hơn 10 năm trước, ngày 16-6-2008 Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X đã ra Nghị quyết 23 - NQ/TW về “Xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp ứng với tình hình mới của đất nước” (NQ 23). Đây là một Nghị quyết quan trọng của Đảng về văn học, nghệ thuật thiết thực phục vụ cho nghiệp xây dựng con người mới Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ...

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Bình Định

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Bình Định

 Ngày 20/10, tại thành phố Quy Nhơn, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống...

Các nữ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương luôn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Các nữ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương luôn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(TG) - Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định vai trò của các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương tại Chương trình Chào mừng 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/101930 - 20/10/2018) do Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức...

Người Chủ nhiệm bản lĩnh

Người Chủ nhiệm bản lĩnh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) Tạ Văn Sơn nhiều năm qua luôn phát huy bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phát hiện, xử lý vi phạm đối với các tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Mường Nhé, qua đó đã tạo dựng niềm tin...

Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội

Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội

Các phương tiện truyền thông xã hội là địa hạt mới trên mặt trận tư tưởng, nơi các thế lực thù địch xem không gian mạng như một thứ “quyền lực thứ năm”, bên cạnh “quyền lực thứ tư” là báo chí, để ráo riết và triệt để lợi dụng phát tán trên diện rộng các luận điệu xuyên tạc trắng trợn hoặc núp bóng...

Ngành kiểm tra Đàng tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm chính, kỷ cương và tận tụy"

Ngành kiểm tra Đàng tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm chính, kỷ cương và tận tụy"

(TG) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Điều lệ vắn tắt của Đảng tháng 10-1930 đã ghi...

Sức sống của học thuyết Mác, nền tảng lý luận của con đường phát triển Việt Nam

Sức sống của học thuyết Mác, nền tảng lý luận của con đường phát triển Việt Nam

(TG)-Từ ngày 16 đến ngày  17-10-2018, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo trao đổi lý luận thường niên lần thứ 8 giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề "Sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay". TG xin trân trọng giới thiệu phát biểu đề...

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội du lịch thác Bản Giốc ở Cao Bằng

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội du lịch thác Bản Giốc ở Cao Bằng

Lễ hội du lịch thác Bản Giốc lần thứ 2 năm 2018 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương, thu hút khách du...

Ban hành nghị định bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí

Ban hành nghị định bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và...

Tiêu điểm

EVNSPC tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào miền núi

EVNSPC tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào miền núi

(TG) - Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC)  vừa trao tặng 4 căn nhà cho đồng bào miền núi ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó có người dân tộc K’Ho, Kinh, gia đình diện  chính sách nghèo,  người có công với cách mạng. 

Liên kết website

Xem nhiều nhất