Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài chính

Đồng chí Tô Huy Rứa cùng lãnh đạo hai cơ quan chứng kiến ký kết thoả thuận
Đồng chí Tô Huy Rứa cùng lãnh đạo hai cơ quan chứng kiến ký kết thoả thuận

Chiều 18/6/2010, Ban Tuyên giáo TW và Bộ Tài chính tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề xã hội và người dân quan tâm.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Vũ Văn Ninh, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo Ban và Bộ cùng đại diện một số đơn vị cục, vụ, viện của hai cơ quan.

Chương trình ký kết là một hoạt động thiết thực, cụ thể hoá tinh thần Quyết định số 153-QĐ/TW ngày 21/4/2008 và Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo TW với ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, các cơ quan trung ương thuộc lĩnh vực tuyên giáo và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đây là một dấu mốc quan trọng khẳng định sự phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo TW và Bộ Tài chính ngày càng được chủ động, nâng cao và hiệu quả hơn. Đặc biệt là sự tăng cường phối hợp, cộng tác giữa hai cơ quan trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nội dung phối hợp giữa Ban Tuyên giáo TW và Bộ Tài chính tập trung vào những điểm cơ bản:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền tài chính quốc gia; hoạt động của ngành tài chính; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức, viên chức ngành tuyên giáo, ngành tài chính và toàn thể xã hội về xây dựng nền tài chính quốc gia ngày càng vững mạnh, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quóc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường chất lượng công tác dự báo, định hướng, hướng dẫn dư luận xã hội trước các vấn đề phức tạp, mới mẻ của tài chính thế giới và trong nước; phản ánh chính xác, có trách nhiệm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trước các vấn đề tài chính, giá cả, thị trường; những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đang trong quá trình xây dựng hoặc mới đưa vào thực hiện.

Phối hợp xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các chính sách, chế độ tài chính liên quan đến các ngành, cơ quan, đơn vị thuộc khối tuyên giáo như lý luận, tuyên truyền, báo chí-xuất bản, văn hoá-văn nghệ, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, các vấn đề xã hội…

Phát hiện, biểu dương, cổ vũ, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, quản lý thị trường, giá cả, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tô Huy Rứa đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính; đồng chí Bộ trưởng Vũ Văn Ninh trao tặng Kỷ niệm chưong “Vì sự nghiệp Tài chính” cho các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW./.

AT

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.