Sự hồ đồ của ủy ban Bảo vệ ký giả quốc tế

Theo CPJ, “các nhà báo bị bỏ tù tại Việt Nam chủ yếu vì bị cáo buộc tội “chống phá nhà nước”, một trong những tội danh mà Việt Nam thường dùng để trấn áp những tiếng nói chỉ trích chính phủ”. Chỉ qua đó thôi đã cho thấy, thứ nhất, CPJ đã nhập nhèm “đánh lận con đen” giữa nhà báo với blogger. Việt Nam, nhà báo hành nghề được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ hành nghề, còn blogger viết ý kiến cá nhân, họ không phải là nhà báo. Thứ hai, ở Việt Nam không có nhà báo nào bị bỏ tù chỉ vì họ hành nghề báo chí như CPJ cáo buộc. Điều đó nói lên rằng, CPJ đã vu khống. Thứ ba, một số blogger bị phạt tù vì họ vi phạm pháp luật Việt Nam. Khi tòa án xét xử, họ đều có luật sư bào chữa nhưng với những chứng cứ phạm tội rõ ràng, họ phải cúi đầu nhận tội. Luật sư bào chữa của họ cũng phải thừa nhận phiên tòa xét xử đúng người đúng tội. Việt Nam không thể bỏ tù bất kỳ ai một cách vô cớ và không bỏ tù ai chỉ vì họ “nói lên những gì nhà nước không thích”, như CPJ nhận xét.

Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi hoạt động của xã hội được quản lý và điều chỉnh theo luật pháp. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của nhân dân, không phải của riêng cá nhân nào mà lại nói “thích” hay “không thích”. Nếu cứ hành xử một cách tùy tiện, thì còn gì là luật pháp nữa. ở Việt Nam, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nếu vi phạm pháp luật đều bị xử phạt theo quy định của luật pháp; pháp luật phải được thượng tôn, không ai đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật. Trên thực tế, ở Việt Nam không có phóng viên hay nhà báo nào bị bỏ tù mà chỉ có người vi phạm pháp luật bị xử phạt theo quy định của luật pháp.

CPJ đánh giá về tự do báo chí ở Việt Nam mà không nghiên cứu kỹ luật pháp Việt Nam, tự đưa ra các đánh giá sai lệch. Thật đáng tiếc! Cần thấy rằng, nước nào cũng có hệ thống luật pháp riêng, không thể đem luật pháp nước này áp dụng cho nước khác được. Luật pháp mỗi nước tùy thuộc vào các yếu tố: Kinh tế, chính trị, văn hóa, phong tục tập quán, trình độ của nhân dân… Bởi thế, ngay mỗi luật hay bộ luật của một nước cũng có sự điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển của tình hình thực tế mỗi nước trong mỗi giai đoạn.

Không dừng ở đó, CPJ lại còn khuyến nghị với các tổ chức như Liên minh châu âu, với các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, các công ty Internet và các công ty công nghệ quốc tế... phải đưa vấn đề tự do báo chí, tự do Internet làm điều kiện để đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Đến đây, người ta thấy rõ mục đích, động cơ chính trị không trong sáng của CPJ. Họ hành động đâu phải vì người dân Việt Nam. Sự đánh giá sai lệch với động cơ không trong sáng chứng tỏ CPJ là tổ chức không đáng tin cậy, cho dù có khoác cái tên rất hay: “ủy ban Bảo vệ ký giả quốc tế”./.

(Nguyễn Văn/QĐND)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.