Kiên Giang chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành kế hoạch số 53-KH/TU chỉ đạo thực hiện NQTW4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ. Các Đảng bộ trực thuộc đã quán triệt cho cán bộ chủ chốt, những cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu và cấp cơ sở, với 99,4% cán bộ, đảng viên tiếp thu, học tập Nghị quyết này. Nhận thức việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay, Tỉnh ủy Kiên Giang triển khai NQTW4 vừa tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm cấp bách, vừa giải quyết những vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy trình. Nội dung tập trung vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, làm rõ những hạn chế của tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ; thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; những điều đảng viên không được làm.

Các cấp ủy Đảng thực hiện lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân đã nhận nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, đầy tinh thần trách nhiệm, giúp cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp nhận diện rõ những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 85 tổ chức và 26 cá nhân đóng góp ý kiến góp ý; Ban Thường vụ huyện, thị xã, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc có 7.026 tổ chức và 4.099 cá nhân góp ý kiến. Những ý kiến góp ý được đưa vào bản tự kiểm điểm của tập thể, từng cá nhân để giải trình, làm rõ. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ đã thể hiện rõ tinh thần, thái độ tự phê bình và phê bình nghiêm túc; cá nhân từng đồng chí kiểm điểm thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị tiếp thu góp ý kiến của tập thể và cá nhân. Những ý kiến góp ý phân tích rõ khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, tạo không khí dân chủ, đoàn kết cùng giúp nhau tiến bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, tổ chức Đảng các cấp trong nhận diện rõ và đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài cần được gắn kết với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Trên cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm sau 1 năm triển khai thực hiện NQTW4, Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp tục tổ chức nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết này. Tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của NQTW4 trong cộng đồng xã hội, giúp cho quần chúng nhân dân nhận thức tốt hơn nội dung Nghị quyết để đánh giá, nhận xét và góp ý cho cán bộ, đảng viên./.

Theo Lê Huy Hải/ TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.