Kon Tum: triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Chiều ngày 12-3 tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu và triển khai chuyên đề năm 2013 “Họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và hướng dẫn cách thức tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề 2013 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các đơn vị.

Đồng chí Ngô Trường Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc 03 chủ trì hội nghị.Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là các đồng chí báo cáo viên của Tỉnh ủy; các đồng chí là báo cáo viên, đại diện ban tuyên giáo và bộ phận giúp việc cấp ủy của 14 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (mỗi đơn vị 3 người).

Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Thị Chúc-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2013 “Họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; đại diện Bộ phận giúp việc tỉnh hướng dẫn cách thức tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề 2013 “Họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các đơn vị.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 26-2-2013 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự là giải pháp hàng đầu của nhóm các giải pháp về công tác giáo dục tư tưởng trong việc thực hiện NQTW 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.

Kế hoạch số 40 của Tỉnh ủy Kon Tum,nhấn mạnh Chủ đề trọng tâm của tỉnh năm 2013  là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: đảng viên, cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum nguyện làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân“ để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào chiều sâu, đẩy mạnh “làm theo” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các đơn vị trên toàn tỉnh.

Phi EmGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.