Cụ thể hóa việc học và làm theo gương Bác phù hợp với mỗi cơ quan, đơn vị

Hội nghị lấy ý kiến góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Đảng bộ Ban Tuyên giáo TW là một trong những hoạt động tích cực, hiệu quả trong Quý I/2013 của đảng bộ cơ sở thuộc Khối các cơ quan Trung ương.
Hội nghị lấy ý kiến góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Đảng bộ Ban Tuyên giáo TW là một trong những hoạt động tích cực, hiệu quả trong Quý I/2013 của đảng bộ cơ sở thuộc Khối các cơ quan Trung ương.
Đó là một trong những nhiệm vụ trong thời gian tới, được đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu lên tại Hội nghị đánh giá công tác tuyên giáo Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Quý II/2013.

Hội nghị do Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức mới đây tại Hà Nội, với sự tham gia của các đồng chí đại diện thường trực cấp ủy, trưởng ban tuyên giáo và cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy thuộc Khối.


Trong Quý I/2013, hệ thống tuyên giáo các cấp uỷ thuộc Đảng bộ Khối đã tích cực chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao công tác chính trị và công tác xây dựng Đảng; tình hình tư tưởng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương được giữ vững.


Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ - 2013 diễn ra sôi nổi, thiết thực, trang nghiêm, lành mạnh; hoạt động tuyên truyền về biển, đảo được đẩy mạnh; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” được tổ chức hiệu quả, bảo đảm về mặt thời gian.


Trong Quý I/2013, hệ thống tuyên giáo các cấp cũng đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo trong việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở cơ sở; các hội thảo “từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và hội thi thuyết trình “tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” ở cơ sở đều được cấp ủy và cán bộ, đảng viên nhiệt tình hưởng ứng.


Công tác triển khai “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” được hệ thống tuyên giáo trong Đảng bộ Khối tham mưu cho cấp uỷ triển khai, cụ thể hoá ngay từ đầu năm 2013, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” và kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.


Các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ khối cũng đã nghiêm túc triển khai tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...


Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thẳng thắn nêu lên những hạn chế và đề nghị cần tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối, như: Giảm văn bản và các thủ tục hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; nâng cao hiệu quả ứng dụng văn bản chỉ đạo vào thực tiễn ở cơ sở; cải thiện công tác thông tin hai chiều giữa Đảng ủy Khối với các đảng ủy trực thuộc, giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối với hệ thống tuyên giáo ở cơ sở; khắc phúc tình trạng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chậm được triển khai ở cơ sở; nâng cao tính chủ động của một bộ phận cán bộ chuyên trách công tác đảng ở cơ sở trong việc theo dõi, nắm thông tin và tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên giáo; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; cần tổ chức hội nghị tổng biên tập các cơ quan báo chí ở Trung ương tham gia vào công tác tuyên truyền cùng với Đảng bộ Khối....


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy và hệ thống tuyên giáo trong Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong các cơ quan, đơn vị, bảo đảm chất lượng và đạt yêu cầu đề ra.

Hai là,
cụ thể hóa chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ” và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”.


Ba là,
triển khai đồng bộ chủ đề công tác năm 2013 của Đảng ủy Khối “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” trong toàn Đảng bộ, lấy chi bộ làm hạt nhân chính trị, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên và lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động trong công tác xây dựng Đảng..../.


Hữu Thắng 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục