Khai mạc Triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành triển lãm (Ảnh: Thu Hằng)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành triển lãm (Ảnh: Thu Hằng)
Chiều ngày 16-5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc Triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã tới cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm là hoạt động kỷ niệm ngày 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2013), 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Báo Quân đội Nhân dân, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức.

Triển lãm giới thiệu với người xem 2 chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và Những tấm gương bình dị mà cao quý, với hơn 500 ảnh, tài liệu, hiện vật, bài báo, phóng sự truyền hình, trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật quý lần đầu tiên được công bố.


 
 

Phát huy thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trong các thời kỳ trước Đảng và Nhà nước ta đã kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tổ chức, động viên phong trào Thi đua yêu nước nhằm huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước đã diễn ra sổi nổi và rộng khắp, giành được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, từng bước tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thực hiện mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ đề thứ nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam xây dựng gồm gần 200 tài liệu, ảnh, hiện vật, giới thiệu vai trò và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng, tổ chức và chỉ đạo phong trào Thi đua Ái quốc.

Chủ đề thứ hai Những tấm gương bình dị mà cao quý do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Báo Quân đội Nhân dân, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xây dựng với hơn 300 ảnh, tài liệu, hiện vật, bài báo, phóng sự truyền hình giới thiệu về một số tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban tổ chức triển lãm đã chọn ra 123 gương mặt tiêu biểu (gồm 25 tập thể và 98 cá nhân)  từ 275 tập thể và cá nhân đã được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ, các cơ quan Trung ương, báo Nhân dân,  báo Quân đội nhân dân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân giới thiệu để tôn vinh, trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm là một hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng vào việc cổ vũ kịp thời, nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt trên khắp đất nước, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.