"Dân vận khéo" trong quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng

Nhờ công tác dân vận khéo, Công ty Lâm nghiệp Con Cuông đã hướng bà con nông dân vừa phát triển kinh tế gia đình vừa tham gia trồng và bảo vệ rừng đạt kết quả cao. Trong ảnh: Nông dân đang thu hoạch lúa.
Nhờ công tác dân vận khéo, Công ty Lâm nghiệp Con Cuông đã hướng bà con nông dân vừa phát triển kinh tế gia đình vừa tham gia trồng và bảo vệ rừng đạt kết quả cao. Trong ảnh: Nông dân đang thu hoạch lúa.

Ðạt được hiệu quả cao trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" do Ban Dân vận T.Ư và Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An phát động vừa qua, người đứng mũi chịu sào ở Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Con Cuông, Giám đốc  Nguyễn Ðức Sơn cho biết: Trước mắt, muốn thực hiện có hiệu quả phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động học tập các tiêu chí "dân vận khéo", từ đó nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị trong công ty và xây dựng kế hoạch thực hiện thiết thực. Các chi bộ cơ sở cũng như Ðảng ủy công ty đã đưa vào bốn nội dung của phong trào "dân vận khéo" để thi đua thực hiện, gắn với đặc thù của từng đơn vị. Cụ thể: Vận động cán bộ, công nhân, viên chức trong toàn công ty thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hằng năm. Thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Vận động nhân dân địa phương thực hiện tốt Luật Quản lý bảo vệ rừng và các chủ trương của Nhà nước về chống chặt phá rừng trái phép, cấm thả rông gia súc phá hoại rừng trồng...

Các nội dung thi đua trên đều đưa vào chỉ tiêu thi đua hằng tháng của toàn công ty. Hằng tháng, ban chỉ đạo phong trào thi đua đều tiến hành đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo" gắn với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ những kế hoạch nêu trên, đơn vị đã phát triển vận động được 436 hộ tham gia dự án trồng rừng nguyên liệu ở 26 bản gồm tám xã vùng dự án theo Chương trình 147/CP đạt 100% kế hoạch với 500 ha, tỷ lệ cây trồng sống đạt 95%. Nhờ vậy, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước. Do làm tốt công tác vận động ký cam kết không vi phạm lâm luật cho các hộ gia đình sống liền kề là đồng bào các dân tộc thiểu số, các vụ vi phạm lâm luật của người dân giáp ranh giảm hẳn.  Công ty đã hỗ trợ được chín hộ gia đình xóa nhà tranh tre theo Chương trình 134 của Chính phủ. Ðặc biệt, công ty đã xây dựng được quy ước liên thôn bản về bảo vệ rừng, giữ vững trật tự trị an trong khu vực. 

Do làm tốt công tác dân vận, hằng năm công ty đều hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng. Gần 20 năm nay không xảy ra cháy rừng, độ che phủ rừng đạt cao 98,5%, 100% số hộ gia đình công nhân của công ty và nhân dân trong vùng quản lý của công ty không còn đói nghèo, tỷ lệ khá giàu tăng nhanh nhờ vào việc trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác chế biến lâm sản từ nguồn rừng trồng. Nhiều năm qua, công ty luôn khẳng định để có sự phát triển như hôm nay  công ty đã được  bà con các dân tộc yêu thương, đùm bọc. Ngược lại, công ty cũng luôn phấn đấu để xứng đáng vai trò "bà đỡ"  giúp bà con nông dân có việc làm, nâng cao đời sống gia đình. Liên tục trong nhiều năm, Ðảng bộ công ty được công nhận là Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức chính trị: Công đoàn, Ðoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có đơn thư khiếu nại tố cáo, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... được duy trì tốt.

Theo Giám đốc Nguyễn Ðức Sơn: "Công tác dân vận không được làm hình thức, chiếu lệ, đối phó; Công ty muốn phát triển, muốn bảo vệ được rừng, giải pháp quan trọng nhất,  là phải làm "dân vận khéo" với bà con đồng bào các dân tộc sống ở vùng liền kề với công ty, liền kề với rừng. Khi nhân dân hiểu, tin, cùng tham gia với Công ty thì rừng sẽ tốt, dân tự giác bảo vệ rừng, đúng như Bác Hồ nói: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Minh Thư/ Nhân Dân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục