Cao Bằng: Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học và làm theo Bác

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo. Ảnh www.caobang.gov.vn
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo. Ảnh www.caobang.gov.vn

 Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng, được tổ chức thành 4 tổ đảng, có 20 đảng viên, trong đó 17 đ/c có trình độ Đại học, chiếm 85% tổng số đảng viên trong chi bộ.

Khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 (gọi tắt là Chỉ thị 03) Chi bộ có thuận lợi là có bộ phận chuyên trách giúp việc cho Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; được lựa chọn là đơn vị điểm về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; tỷ lệ đảng viên trong chi bộ chiếm 77% tổng số cán bộ công chức trong cơ quan; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn.

Xác định việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, Chi bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 và đạt được những kết quả nhất định.

Để thực hiện chỉ thị 03-CT/TW phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ, chi bộ đã ban hành 06 văn bản: Kế hoạch 64-KH/CBTG, 15/11/2011 về triển khai thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Văn bản số 72-TĐ/CBTG, ngày 02/02/2012 về phát động phong trào thi đua năm 2012; Hướng dẫn 75-HD/CBTG, ngày 07/02/2012 về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Văn bản số 77-QĐ/CBTG, ngày 15/02/2012 về bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Chương trình 78-CTr/CBTG, ngày 15/02/2012 về kiểm tra, giám sát của chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ năm 2012; Chương trình 103-CTR/CB, ngày 13/7/2012 về học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2012.

Chi bộ đã bổ sung nội dung thực hiện chỉ thị 03-CT/TW vào Chương trình công tác của chi bộ nhiệm kỳ 2011 – 2015; xây dựng Quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo các tổ đảng, tổ chức đoàn thể Ban đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào chương trình công tác tháng, quý, năm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Kết quả đến ngày 25/4/2012, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan đã xây dựng chuẩn mực bổ sung.

Về tổ chức quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW, Ban Chi uỷ đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan được dự hội nghị triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW và học tập 3 chuyên đề: “Đường cách mệnh”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo lớp của Tỉnh uỷ tổ chức.

Chi bộ duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ 01 lần/tháng với nhiều hình thức phong phú, mỗi câu chuyện, bài nói, lời nói của Bác là một bài học lớn như: Từ câu chuyện “Thời gian quý báu lắm” mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ rút ra bài học phải biết quý thời gian, trong công việc phải biết bố trí, tiết kiệm được thời gian mà mang lại hiệu quả. Từ câu chuyện “Chữ quan liêu viết như thế nào”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tự liên hệ trong công tác tham mưu ở mỗi lĩnh vực công tác phải đúng, trúng, có tính khả thi cao. Qua bộ phim tư liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”, qua bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của nhà thơ Chế Lan Viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ học tập ở Bác tinh thần yêu nước, nghị lực kiên cường và tấm gương tận tuỵ trong hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Đặc biệt qua “Bài nói chuyện của Bác tại Hội nghị tuyên giáo miền núi ngày 31-8-1963” học tập tấm gương của Bác trong công tác tuyên truyền: Tuyên truyền phải thiết thực, bền bỉ, liên tục; không được chủ quan, nóng vội; Cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo phải luôn gương mẫu...

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Chi bộ đã chỉ đạo cơ quan kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chương trình phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự kiểm điểm, phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Hằng tuần, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan kê khai bảng thống kê công việc thực hiện trong tuần, cuối tuần cá nhân tự kiểm điểm việc làm được và chưa làm được. Cuối mỗi tháng, từng phòng chuyên môn tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm đánh giá chất lượng công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ đó, hoạt động của các phòng chuyên môn ngày càng đi vào nề nếp, không ngừng nâng cao chất lượng.

Từ việc quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03-CT/TW, cùng những việc làm cụ thể sát thực, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, hiệu quả công việc được nâng cao, phong trào thi đua yêu nước ngày càng được đẩy mạnh đạt nhiều kết quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban.

Lý Hoa

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục