Mai Pha gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới

Tham quan mô hình sản xuất rau an toàn tại xã điểm nông thôn mới Mai Pha
Tham quan mô hình sản xuất rau an toàn tại xã điểm nông thôn mới Mai Pha

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mai Pha là một tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Ngay từ khi Chỉ thị ra đời, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; thành lập Bộ phận giúp việc Đảng ủy và ban hành quy chế làm việc cụ thể. Việc học tập Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị được 100% đảng viên tham gia, đồng thời thống nhất chỉ đạo chi bộ đưa các nội dung trong Chỉ thị vào chương trình, nội dung sinh hoạt hàng tháng và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Cùng đó, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc dưới nhiều hình thức.

Xác định giải pháp đột phá trong học tập và làm theo Bác là gắn với Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó chính quyền giữ vai trò chủ đạo, việc tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận, thông suốt từ trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua của địa phương và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Trong đó, Hội Nông dân xã đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên các hộ dân trên địa bàn đều đã hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Vì vậy, những phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ của chương trình xây dựng nông thôn mới đều được các hộ nông dân đồng tình và tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả... Đến hết năm 2012, xã Mai Pha đã đạt được 16/19 tiêu chí, gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, bưu điện, nhà dân cư, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với xây dựng nông thôn mới, Mai Pha đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến. Thông qua những việc làm cụ thể, hàng ngày, thiết thực của các tập thể và cá nhân điển hình, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Từ những kết quả đạt được về nhiều mặt, năm 2012, Đảng bộ đã tặng Giấy khen cho 6 chi bộ và 26 cá nhân tiêu biểu; UBND xã tặng Giấy khen cho 5 chi bộ và 24 cá nhân; Thành phố khen thưởng 7 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2012, xã Mai Pha đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cụm thi đua 8 phường, xã suy tôn và đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho Đảng bộ và nhân dân xã Mai Pha. Thành ủy tặng Giấy khen cho Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 2 cá nhân ba năm liền đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chính quyền xếp thứ nhất cụm thi đua 8 phường, xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều đạt vững mạnh.

Bảo Lam

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục