Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và trên 160 đại biểu đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Thường trực UBND các huyện, thị, thành phố… đại diện các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả đã thể hiện khá rõ cả trong nhận thức và hành động.

Về nhận thức, nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về hành động, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị mà trọng tâm là đẩy mạnh làm theo, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch và bản đăng ký phấn đấu, rèn luyện cụ thể, phù hợp, sát với điều kiện và đặc thù công tác; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác hàng năm, rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe và tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Khánh Hoà đã xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên các lĩnh vực để tập trung giải quyết, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển đô thị; Khắc phục các dự án chậm tiến độ, năm 2012, UBND tỉnh đã thu hồi 19 dự án kéo dài, không có khả năng triển khai; triển khai đầy đủ các chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh một cách kịp thời; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính…

Điểm nhấn, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả, cụ thể như:

Về cải cách thủ tục hành chính, toàn tỉnh đã rà soát các thủ tục hành chính, qua đó đã kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi 932 thủ tục hành chính, đạt tỉ lệ 60,06%. Hiện nay có 17/20 sở, ngành, 8/9 huyện, thị, thành phố, 137/140 xã, phường, thị trấn có quan hệ thủ tục hành chính với dân và doanh nghiệp đã thực hiện cơ chế một cửa, 03 đơn vị cấp huyện đang thí điểm thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Tiêu biểu phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa liên thông, không có hồ sơ trễ hẹn”; Ngành công an thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần “mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, đã ứng dụng “Tin học hóa công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh”; thực hiện giải quyết công việc vào thứ 7 hàng tuần, rút ngắn thời gian giao trả chứng minh nhân dân cho công dân từ 15 ngày xuống còn 05 ngày, cử tổ công tác đến tận nhà làm chứng minh nhân dân cho các trường hợp già yếu, tàn tật...

Nhiều đơn vị của ngành y tế tỉnh xây dựng mô hình “Tổ hiến máu” như Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh… Ngành giáo dục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “hai không”, phấn đấu không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. 

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Đảng bộ phường Cam Linh (Thành ủy Cam Ranh) chỉ đạo xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững, trong 02 năm đã giảm 60 hộ nghèo, hiện nay không có trường hợp nào tái nghèo; Hội phụ nữ thành phố Nha Trang triển khai “liên kết sản xuất, kinh doanh” nhằm thúc đẩy việc phát triển kinh doanh, sản xuất của hội phụ nữ thành phố, xây dựng các mô hình “Tuyến phố văn minh xanh, sạch, đẹp” tạo ấn tượng cho du khách khi đến với thành phố biển Nha Trang.

Trong phong trào thanh niên, Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động tháng thanh niên và phát động thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh “Thắp sáng đường quê” năm 2013, triển khai đèn chiếu sáng tại 94 xã thực hiện chương trình nông thôn mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 với giá trị hơn 10 tỷ đồng, trong Tháng thanh niên đã triển khai thực hiện được khoảng 10km với giá trị trên 400 triệu đồng do đoàn viên, thanh niên của tỉnh đóng góp; tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện với chủ đề“Giọt máu hồng tình nguyện”; ra quân tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức hội thi các đội tuyên truyền thanh niên về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Ngày hội “Thanh niên hành động vì Trường Sa” và chương trình tuổi trẻ Khánh Hòa đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước chung tay xây dựng và bảo vệ Trường Sa thân yêu; tổ chức tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Trường Sa...

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành và trong nhân dân đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ. Qua sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Khánh H trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục đó là: việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa có sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, chưa gắn với việc thực hiện các nhiệm kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một số nơi còn chung chung; kết quả chuyển biến “làm theo” ở một số nơi chưa thể hiện rõ nét, chưa có nhiều gương sáng, nhất là trong cán bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và các cấp ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 04 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; Cụ thể hóa những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên; Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống và lĩnh vực kinh tế - xã hội, bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục dứt điểm với thời gian quy định cụ thể; Nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực và thường xuyên sơ tổng kết rút kinh nghiệm trong thực hiện./.

Hải Vân

         

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.