Tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2018

Ngày 14-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12-2017 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS. TS Ngô Văn Thạo, Hội đồng Lý luận Trung ương hướng dẫn triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin chuyên đề: “Một số kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập của ngành bảo hiểm xã hội trong năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018”.

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông tin về tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của nước ta năm 2017; dự báo tình hình, phương hương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 
 

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh, Chủ đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp thuộc hệ thống chính trị. Việc tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2018 theo Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương phải kết hợp việc tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách, tác phong công tác là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Mỗi người tự mình xác định rõ, vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, rèn luyện cái tâm trong sáng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tích luỹ kinh nghiệm từ thực tiễn, hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên.

Về nội dung chuyên đề bảo hiểm xã hội, đồng chí Lâm Phương Thanh khẳng định, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên trong từng gia đình, cộng đồng và xã hội, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 đã khẳng định. Đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị cần xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sớm khắc phục tình trạng “khoán trắng” cho ngành bảo hiểm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ban Tuyên giáo các cấp cần phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội phát hiện và biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo hiểm, đồng thời phê phán, xử lý nghiêm các vi phạm. 

Về nội dung tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, dự báo tình hình, phương hương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Lâm Phương Thanh nêu rõ, trong tháng cuối năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đặc biệt đề cao vai trò người đứng đầu các trung tâm kinh tế lớn của cả nước quyết tâm phấn đấu, thực hiện với nỗ lực cao nhất, tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm; phấn đấu đạt kết quả tốt nhất, toàn diện nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.

Bên cạnh đó, đồng chí Lâm Phương Thanh cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần chú trọng những nội dung tuyên truyền trọng tâm khác như: tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; 45 năm năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không; 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC; Năm hữu nghị Việt – Lào. Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017…

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.