Nâng cao chất lượng Chương trình “Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”

GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại buổi lễ
GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại buổi lễ

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tổng kết năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018 của Chương trình “Nghiên cứu Lý luận Chính trị giai đoạn 2016-2020”.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Chương trình chủ trì Hội thảo.

Báo cáo tại buổi lễ, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết, Ban Chủ nhiệm đã tổ chức họp với các chủ nhiệm, thư ký các đề tài bàn về triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. Trong đó, đã có sự thống nhất cao với những vấn đề mà Ban Chủ nhiệm Chương trình nêu ra, nhất là đảm bảo chất lượng nghiên cứu và đảm bảo tiến độ nghiên cứu. Các đề tài đều quyết tâm thực hiện bảo vệ xong cấp quốc gia theo đúng tiến độ.

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã nỗ lực tổ chức triển khai Chương trình nghiêm  túc, chủ động và đúng quy định, quy chế. Ban Chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng Chương trình đã bám sát mục tiêu, nội dung của Chương trình để chỉ đạo các đề tài thực hiện; theo dõi sát sao và giúp các đề tài tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức nghiên cứu; góp ý kịp thời các đề tài, tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức nghiên cứu; triển khai phương pháp nghiên cứu, tiếp cận vấn đề cũng như những nội dung trọng yếu cần nghiên cứu thông qua các đợt kiểm tra định kỳ. Ban Chủ nhiệm Chương trình đã có sự phối hợp chặt chẽ với các vụ chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức họp với Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cả về nội dung và kinh phí. 

Ban Chủ nhiệm chương trình đã tổ chức Hội thảo “Những vấn đề lý luận chính trị - phương pháp nghiên cứu và cách thức tổ chức thực hiện chương trình”. Với hơn 20 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, Hội thảo đã thu được kết quả quan trọng, nhất là thống nhất nhận thức và những đặc điểm nổi bật, mục tiêu, nội dung nghiên cứu của Chương trình và những yêu cầu đặt ra đối với các đề tài thuộc Chương trình; về những vấn đề lý luận chính trị, phương pháp luận nghiên cứu và nhất là những nội dung mới mà đề tài cần phải hướng tới và đạt được trong quá trình nghiên cứu.  Nhiều ý kiến phát biểu đã đề cập có chiều sâu về định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn Việt Nam, về cách thức tổ chức, kinh nghiệm quản lý đề tài, những biện pháp khả thi để góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu cũng như quản lý đề tài.

Chất lượng báo cáo của các đề tài bước đầu đều đạt yêu cầu. Nhiều đề tài đã đặt ra một số vấn đề mới cần được nghiên cứu sâu hơn về lý luận và thực tiễn. Báo cáo kết quả nghiên cứu lần thứ 2 của các đề tài đạt chất lượng tốt hơn rõ rệt thể hiện ở những nội dung mới về lý luận và tổng kết thực tiễn. 30/30 đề tài trong Chương trình KX.04/16-20 đã hoàn thành kế hoạch tài chính, thực hiện bảo vệ xong cấp quốc gia theo đúng tiến độ. Ban Chủ nhiệm Chương trình và chủ nhiệm các đề tài đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình; chất lượng báo cáo của các đề tài bước đầu đều đạt yêu cầu. Tất cả đề tài đã có đề cương chi tiết hoàn chỉnh, làm cơ sở để xây dựng báo cáo tổng hợp. Một số đề tài đã dịch được khối lượng lớn tài liệu phục vụ nội dung nghiên cứu, nhiều đề tài thu nhận được hầu hết chuyên đề nghiên cứu. 

Đến nay các đề tài đã có 122 bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong nước, 4 bài báo được đăng tải trên tạp chí quốc tế, có uy tín, 4 cuốn sách chuyên khảo được xuất bản; tham gia đào tạo 43 nghiên cứu sinh, 51 thạc sỹ. Một số đề tài đã đóng góp cơ sở lý luận thực tiễn trong báo cáo tư vấn chuẩn bị Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6; có sự phản biện về chính sách và báo cáo tư vấn với Chủ tịch nước về phân bổ nguồn lực theo yêu cầu. Đặc biệt kết quả nghiên cứu của một số đề tài đã được vận dụng ngay vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Năm 2018 được xác định là năm bản lề của Chương trình, năm quyết định chất lượng, tiến độ nghiên cứu chung của Chương trình, chắt lọc kết quả nghiên cứu của Chương trình sẽ góp phần quan trọng hình thành Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Chủ nhiệm Chương trình xác định, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đề tài trong chương trình nghiên cứu nghiên cứu theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý chất lượng nội dung nghiên cứu.  Đối với một số đề tài có nội dung nghiên cứu liên quan đến chủ đề Hội nghị Trung ương lần thứ 7 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8, cần tập trung nghiên cứu góp phần vào báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Triển khai xong kế hoạch đi khảo sát thực tế địa phương, khảo sát nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết, đồng chí Phùng Hữu Phú đã bày tỏ sự vui mừng, hoan nghênh, trân trọng vì trong năm qua, các đề tài thuộc Chương trình Nghiên cứu Lý luận Chính trị giai đoạn 2016-2020 đã triển khai tích cực, đồng bộ, đạt được những kết quả đáng tích cực. Ban Chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng chương trình đã hoạt động nền nếp, có kế hoạch, sâu sát, sát cánh, hỗ trợ các Ban Chủ nhiệm đề tài hoàn thành tốt công việc trong năm.

Bước sang năm 2018, đồng chí Phùng Hữu Phú đề nghị, các đồng chí chủ nhiệm, thư ký đề tài tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn tính chất và tầm quan trọng các đề tài trong Chương trình này, tập trung cao độ triển khai đề tài, đặt yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu.

Nhấn mạnh năm 2018 là năm đặc biệt quan trọng của Chương trình, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị đẩy nhanh tiến độ các đề tài, đồng chi đề nghị các kết quả của nghiên cứu đề tài trong Chương trình phải là cơ sở tham khảo để chuẩn bị cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phùng Hữu Phú cũng nêu các định hướng nội dung cơ bản cho Chương trình theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực luận giải những vấn đề cho thực tiễn đặt ra phục vụ trực tiếp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước./.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.