Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 18

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Đáp án cuộc thi tuần 18:

Câu hỏi 1:
Phương án 2: Trọng tâm.

Câu hỏi 2:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 3:
Phương án 3: Theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Câu hỏi 4:
Phương án 1: Sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 2.962 người.
 
Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 18 thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất:  Nguyễn Thị Sự
                  Phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
                  Điện thoại: 0934.806.122
Trả lời đúng; dự đoán 2.963 người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 10h44’ ngày 03/01/2017).


Giải Nhì:   Đào Thị Thắm
                  Xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
                  Điện thoại: 0985.978.823  
        
Trả lời đúng; dự đoán 2.961 người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 13h02’ ngày 03/01/2017).

Giải Ba:   Tạ Thị Quế
                50/42B - Trần Phú
                Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
                Điện thoại: 0988.379.426   
        
Trả lời đúng; dự đoán 2.965 người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 7h23’ ngày 03/01/2017).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười chín (diễn ra từ ngày 09 đến ngày 16/01/2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII nêu như thế nào về nhiệm vụ đầu tiên (trong sáu nhiệm vụ trọng tâm) nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phương án 2: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nêu mấy nhóm quan điểm phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Bốn

Phương án 2: Năm

Phương án 3: Sáu

CÂU HỎI 3: Trong các phương án trả lời dưới đây (về một trong các quan điểm phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020), đâu là quan điểm thứ tư được nêu trong Văn kiện Đại hội XII?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Phát huy cao nhất các nguồn lực trong nước, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh, bền vững.

Phương án 2: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân, làm động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII xác định đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm (%) trong tổng lao động xã hội nước ta?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Khoảng 30%

Phương án 2:
Khoảng 40%

Phương án 3:
Khoảng 50%./.

Ban Tổ chức Cuộc thiGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.