Quảng Nam: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Trao Bằng khen cho các Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017
Trao Bằng khen cho các Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; đồng chí Phan Xuân Thủy - Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng...

Đảm bảo chất lượng công việc được giao

Báo cáo tổng kết được trình bày tại Hội nghị đã khẳng định: Năm 2017, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chịu nhiều tác động từ tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh với những thuận lợi, khó khăn đan xen. Song, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các cấp, các ngành và nhất là sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nên ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong Đảng, tạo sự nhất trí và đồng thuận trong xã hội, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh.
 
Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chỉ thị, kết luận của Đảng; triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh sâu sắc các mặt của đời sống văn hóa-xã hội, kinh tế - chính trị, an ninh-quốc phòng. Tổ chức tốt các cuộc điều tra dư luận xã hội để nắm bắt thông tin và đề xuất các giải pháp chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo tính kịp thời, toàn diện việc định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm; biên soạn các ấn phẩm thông tin chuyên đề phục vụ thông tin, tuyên truyền phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội vùng Đông và vùng Tây của tỉnh. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều mô hình hay, hiệu quả; các cuộc điều tra dư luận xã hội, quản lý báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử đảng, lý luận chính trị được triển khai bài bản... Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về các chủ đề trọng tâm, nổi bật trên các lĩnh vực, như: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí và định hướng thông tin trên mạng Internet, sự phối hợp giữa ngành công an, chính quyền cùng cấp với ngành Tuyên giáo trong tuyên truyền, giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực an ninh tư tưởng, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân; kinh nghiệm trong việc phát hiện và chỉ đạo, phối hợp xử lý vụ việc phức tạp, điểm nóng tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; kinh nghiệm, giải pháp đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng; tổ chức điều tra dư luận xã hội góp phần quan trọng cung cấp thông tin, tình hình phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới; những mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phối hợp thực hiện bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo...

Công tác tuyên giáo cần xác định nhiệm vụ trọng tâm 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước có tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tình hình hoạt động của ngành tuyên giáo trong năm qua, nhưng với sự nỗ lực, nhạy bén, linh hoạt trong quá trình tham mưu cho cấp uỷ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành tuyên giáo đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo khối lượng, chất lượng. Tuy nhiên, đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn mà ngành Tuyên giáo của tỉnh cần phải khắc phục; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau: Tập trung nghiên cứu, tham mưu đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả, chất lượng việc quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng; kết hợp phát huy thật tốt vai trò của lực lượng tuyên truyền, nhất là báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Quảng. Tham mưu, đề xuất giải pháp ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa những thông tin độc hại trên mạng Internet.

Ban Tuyên giáo các cấp cần tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo Đề án vị trí việc làm và thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 của Đảng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo, đẩy mạnh cải cách hành chính và hoạt động của từng cấp trong hệ thống tuyên giáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp. Phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các Ban xây dựng Đảng, với chính quyền cùng cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường và các ý kiến của đại biểu dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Chín, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng nhiệm vụ năm 2018 với 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; trong đó, nhấn mạnh tính toàn diện, đổi mới, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ; chú trọng dự báo đúng tình hình và bám sát sát chương trình, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp để có cơ sở pháp lý, khoa học trong triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời, công tác tuyên giáo cần phải góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức công tác ở tất cả các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của tình hình và nhiệm vụ.

Cũng tại Hội nghị, có 02 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua, 04 tập thể và 04 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, có 08 tập thể và 13 cá nhân được Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen./.

Hữu Thiên
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.