Bình Thuận: Nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần tăng cường đúng mức công tác giáo dục đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, chấn chỉnh phong cách; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc. Trước hết, đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò nêu gương.

Khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới, cấp trên phải có quy định cụ thể thời gian hoàn thành. Nếu đến thời điểm quy định mà cấp dưới chưa hoàn thành nhiệm vụ thì phải báo cáo (bằng văn bản) giải trình rõ lý do để cấp giao nhiệm vụ xem xét hoặc quyết định gia hạn thời gian thực hiện. Nếu đã hết thời gian gia hạn nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng thì cán bộ được giao nhiệm vụ phải bị xem xét, xử lý kỷ luật về trách nhiệm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Bất kỳ cán bộ, công chức, viên chức nào có những hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc trong giờ làm việc mà còn la cà ăn, uống ở các hàng quán đều phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó phải kiểm điểm về trách nhiệm giáo dục, quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; nếu để cán bộ, công chức, viên chức tái phạm thì bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan phải chịu kỷ luật về trách nhiệm quản lý, giáo dục.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ nghiên cứu đưa tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU vào nội dung đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

Ngô Minh Hòa
(Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 – Quan điểm, mục tiêu, biện pháp thực hiện

Quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 – Quan điểm, mục tiêu, biện pháp thực hiện

(TG) - Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025” (sau đây gọi tắt là “Đề án”) do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo đã và đang thu hút sự quan tâm của cả xã hội. Sau quá trình chuẩn bị công phu gần 10 năm, qua nhiều lần bổ sung, chỉnh sửa, Đề án quan trọng này đã được trình Hội nghị Trung ương 10 khóa XI cho ý kiến chỉ đạo. Đến nay, bước chỉnh sửa, hoàn thiện lần cuối Đề án cơ bản xong. Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án, từ cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan chủ quản báo chí đến cơ quan báo chí đang đặt ra nhiều vấn đề cần nhận thức rõ, chỉ đạo tập trung và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.