Tạo ra chuyển biến tích cực đối với công tác dân vận

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sư tỉnh Ninh Bình giúp nhân dân xã Ninh Hoà (Hoa Lư - Ninh Bình) kè đường giao thông. (Ảnh minh hoạ: Báo Ninh Bình).
Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sư tỉnh Ninh Bình giúp nhân dân xã Ninh Hoà (Hoa Lư - Ninh Bình) kè đường giao thông. (Ảnh minh hoạ: Báo Ninh Bình).
Chiều 22/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã họp với các cơ quan báo chí, phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" (Nghị quyết số 25-NQ/TW).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Duy Việt nhấn mạnh dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, là điều kiện quan trọng, tất yếu, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã kết thừa những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 8B khóa VI về "Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.”

Đồng thời, Nghị quyết bổ sung phát triển hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; phân công rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận của Đảng trong bối cảnh mới.

Việc tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trên mọi mặt của công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội cao, làm cho mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng thêm gắn bó, bền chặt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết, tập trung tuyên truyền về tình hình quán triệt, triển khai Nghị quyết; những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Các cơ quan báo chí phản ánh kết quả, kinh nghiệm bước đầu thực hiện Nghị quyết thể hiện trên một số lĩnh vực như sự chuyển biến nhận thức về tầm quan trọng và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền các cấp; việc thể chế hóa nghị quyết thành các văn bản pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng, tuyên truyền các điển hình trong phong trào thi đua “dân vận khéo.”

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi kinh nghiệm, nêu những kiến nghị, đề xuất với Ban Dân vận Trung ương và các cấp, các ngành chức năng, nhằm phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 25 và các nội dung công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới./.

Hương Thủy (TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.