Bồi dưỡng kỹ năng phát biểu miệng

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng (Ảnh: Thu Hằng)
GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng (Ảnh: Thu Hằng)

Ngày 22/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phát biểu miệng. GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng khẳng định vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta. Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về Chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Trong gần 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc; nâng cao một bước sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã trưởng thành mọi mặt về phẩm chất chính trị; đổi mới tư duy lý luận cũng như năng lực lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng. Về công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Trung ương rất quan tâm và chú trọng đến vấn đề này, thể hiện qua việc tổ chức đều đặn các Hội nghị báo cáo viên hàng tháng.

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, trong công tác tuyên truyền miệng, các báo cáo viên cần có sự định hướng về mặt nội dung, rèn luyện các kỹ năng để có thể truyền đạt đến người nghe một cách hiệu quả nhất. Kỹ năng tuyên truyền miệng sẽ giúp cho nội dung được truyền đạt một cách sâu sắc nhất. Thông qua lớp bồi dưỡng này, các các bộ cơ quan Đảng Trung ương sẽ học hỏi thêm được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để có thể áp dụng hiệu quả vào công việc của mình.

Tại lớp học, PGS. TS Lương Khắc Hiếu trình bày chuyên đề khái quát chung về kỹ năng tuyên truyền miệng. Theo đó, tuyên truyền miệng là một phương thức tuyên truyền được tiến hành bằng lời nói trực tiếp nhằm mục đích nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ tích cực hành động của người nghe. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, cần phải thực hiện tốt các kỹ năng: kỹ năng lựa chọn nội dung tuyên truyền miệng; kỹ năng lựa chọn, nghiên cứu và xử lý tài liệu; kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền miệng; kỹ năng lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ, văn phong; kỹ năng điều khiển sự chú ý và trả lời câu hỏi khi thực hiện đối thoại.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục