Quảng Nam: Đúng chủ trương, sát thực tiễn trong công tác tuyên giáo

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đây cũng là năm tỉnh có nhiều sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm quan trọng. Trong bối cảnh đó, toàn ngành tuyên giáo tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, trên tinh thần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác theo phương châm “đúng chủ trương, sát thực tiễn” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đưa Chỉ thị 05 đi vào đời sống

Một trong những điểm nổi bật của ngành tuyên giáo trong năm qua là đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào nền nếp, sát thực và hiệu quả. Trên cơ sở chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các đơn vị tổ chức sinh hoạt học tập tại chi bộ, đảng bộ. Việc quán triệt nội dung gắn với liên hệ tình hình, nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của địa phương, đơn vị; thảo luận, trao đổi, bàn biện pháp thực hiện. Trên cơ sở đó, nhiều đơn vị tổ chức sinh hoạt học tập, thảo luận nghiêm túc, vừa đảm bảo yêu cầu nội dung vừa gắn với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn giúp cho cán bộ đảng viên có cơ sở xây dựng kế hoạch làm theo một cách sát thực.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nói: “Trong năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên. Đến nay hầu hết đơn vị, cơ quan, ngành đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; kế hoạch làm theo của cá nhân được chỉ đạo xây dựng nghiêm túc và hướng dẫn cụ thể theo hướng tăng cường trách nhiệm, nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp”. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Trong đó, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, các trang tin, bản tin, đài truyền thanh - truyền hình các địa phương... xây dựng chuyên mục, chuyên trang thường xuyên tuyên truyền việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chú trọng nêu gương các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... qua đó có tác dụng tích cực biểu dương, cổ vũ, động viên phong trào, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đặc biệt, hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo đã tích cực gửi tác phẩm tham gia. Trong đợt 1, từ 78 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, quảng bá tham dự giải, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xét chọn 20 tác phẩm xuất sắc để khen thưởng và gửi tham dự giải cấp trung ương.

Định hướng dư luận nhạy bén
Cùng với duy trì giao ban tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền báo chí hàng quý, trong năm 2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp huyện đã tổ chức gần 40 cuộc điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức cuộc điều tra dư luận xã hội, kể cả phỏng vấn chuyên gia về: “Cảm nhận của người dân về đời sống vật chất và tinh thần sau khi đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh” và tổ chức khảo sát “Dư luận trong cán bộ, đảng viên về thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức khảo sát, gặp gỡ đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư để trao đổi, nắm bắt thông tin, lắng nghe những chia sẻ về các mô hình kinh doanh hiệu quả cũng như một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh... Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chủ động đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm tuyên truyền của ngành. Trong đó có thể kể đến việc tổ chức biên soạn và phát hành Bản tin Tuyên giáo chuyên đề về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đông nam” và chuyên đề về “Phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam”, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, trong năm 2018, công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới... Năm 2018, ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và các vấn đề thực tiễn đời sống đặt ra. Người làm công tác tuyên giáo phải bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên các lĩnh vực; đặc biệt là những vấn đề, tình huống phát sinh trong quá trình đầu tư phát triển tại các địa phương, kể cả trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị. Đồng thời qua đó phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp có hướng giải quyết phù hợp.

Lê Năng Đông
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.