Lào Cai: chỉ đạo bổ sung vị trí chức danh Trưởng ban, Phó trưởng Ban tuyên vận cấp xã

Tỉnh ủy Bắc Kạn nghiên cứu mô hình tuyên vận ở Lào Cai năm 2014
Tỉnh ủy Bắc Kạn nghiên cứu mô hình tuyên vận ở Lào Cai năm 2014

Theo Thông báo số 1616-TB/TU ngày 17/10/2017 kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm bảo đảm không trái với các quy định hiện hành của Nhà nước, Trưởng ban, Phó trưởng Ban tuyên vận cấp xã được xác định là các vị trí việc làm kiêm nhiệm. Vị trí Trưởng Ban tuyên vận cấp xã do Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm; vị trí Phó trưởng Ban tuyên vận cấp xã do công chức cấp xã kiêm nhiệm. Tuy nhiên, để việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên vận bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thực chất, đặc biệt là bảo đảm theo đúng Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tạm thời về công tác tuyên vận, Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần có nghiên cứu kỹ lưỡng để hướng dẫn thực hiện vị trí việc làm của hai chức danh này vừa phù hợp với quy định, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Theo Đề án việc làm cấp xã, vị trí chức danh Trưởng ban, Phó trưởng Ban tuyên vận được xác định cụ thể khung năng lực phù hợp với yêu cầu. Đối với Trưởng Ban tuyên vận yêu cầu có trình độ văn hóa trung học phổ thông, chuyên môn từ đại học trở lên đối với khu vực I, trình độ trung cấp trở lên thuộc nhóm chuyên ngành phù hợp với chức danh đảm nhiệm đối với khu vực II, III; chính trị tốt nghiệp từ trung cấp trở lên; tin học trình độ A (sử dụng thành thạo và được cấp chứng chỉ); được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chức danh, các kiến thức bổ trợ theo quy định và biết ít nhất 01 tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn (đối với địa bàn công tác có nhiều dân tộc thiểu số). Về năng lực, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách, có khả năng lựa chọn, quyết định những vấn đề quan trọng, ban hành những chủ trương, nghị quyết thuộc thẩm quyền; có kiến thức khái quát, tổng hợp, có năng lực quản lý, điều hành, phối hợp, phân tích, giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm, có khả năng bao quát, xử lý tình huống phát sinh, quy tụ được cán bộ, đoàn kết nội bộ. Về kỹ năng đòi hỏi Trưởng Ban tuyên vận có kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; kỹ năng lập kế hoạch, tổng hợp, phân tích, đánh giá; kỹ năng kiểm tra, giám sát; kỳ năng về công tác tuyên vận; giao tiếp ứng xử; ứng dụng công nghệ thông tin… Có thái độ giao tiếp, ứng xử trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân, thái độ với đồng chí, đồng nghiệp, tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đối với chức danh Phó trưởng Ban tuyên vận yêu cầu có trình độ văn hóa trung học phổ thông, chuyên môn từ đại học trở lên đối với khu vực I, trình độ trung cấp trở lên thuộc nhóm chuyên ngành phù hợp với chức danh đảm nhiệm đối với khu vực II, III; chính trị tốt nghiệp từ trung cấp trở lên; tin học trình độ A (sử dụng thành thạo và được cấp chứng chỉ); được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chức danh, các kiến thức bổ trợ theo quy định và biết ít nhất 01 tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn (đối với địa bàn công tác có nhiều dân tộc thiểu số). Về năng lực, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách, có kiến thức sâu rộng và hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm, có khả năng bao quát, tổng hợp, có năng lực quản lý, điều hành, phối hợp, phân tích, giải quyết công việc, xử lý tình huống phát sinh, đoàn kết nội bộ và quy tụ cán bộ. Đề án đặc biệt nhấn mạnh kỹ năng đối với Phó trưởng Ban tuyên vận, theo đó Phó trưởng Ban tuyên vận phải có kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo; đặc  biệt là kỹ năng vận động, thuyết phục; kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng sử dụng, soạn thảo văn bản và ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là kỹ năng viết và nói.

Việc bổ sung vị trí chức danh Trưởng ban, Phó trưởng Ban tuyên vận cấp xã trong Đề án vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh Lào Cai là căn cứ quan trọng để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, chủ động trong việc rèn luyện, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ và hiệu quả trong tham mưu thực hiện công tác tuyên vận; có điều kiện tiếp tục phát triển./.

Phùng Nam Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.