Đồng Tháp: Thông tin tình hình thời sự trong sức sắc, chức việc các tôn giáo

Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn Tỉnh, sáng ngày 27/2/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức Hội nghị “Thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tôn giáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long” trong chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn Tỉnh.

Đồng chí Lê Hoàng Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Ban Tôn giáo Tỉnh và trên 80 đại biểu đại diện các tổ chức tôn giáo trong Tỉnh, Ban tương tế Hội người Hoa thị xã Sa Đéc; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh tham dự hội nghị.

Các đại biểu được nghe đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam Bộ: Lược sử quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ, truyền thống đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đất Tây Nam Bộ; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011-2015, định hướng phát triển đến năm 2020. Đồng thời, thông tin về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, tình hình biển Đông thời gian gần đây và chủ trương xử lý của Đảng, Nhà nước ta.  

Đồng chí Lê Hoàng Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn Tỉnh: Những kết quả đạt được trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; những nội dung cơ bản về tôn giáo được khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đồng chí Võ Hoàng Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh báo cáo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Qua các nội dung được tiếp thu, giúp các chức sắc, chức việc các tôn giáo và cộng đồng người Hoa trên địa bàn Tỉnh hiểu, nâng cao nhận thức về lược sử vùng đất Nam Bộ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của Tỉnh; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc và tôn giáo; về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới… Tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Minh Phú


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.