Đón đọc Tạp chí Tuyên giáo số 9

Chuyên mục Định hướng công tác tuyên giáo với các bài viết: Toàn cầu hoá và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo của PGS. TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của GS. TS Phùng Hữu Phú: Hoàn thiện thể chế kinh tế và phát triển các thành phần kinh tế ở Việt Nam của GS. TS Vũ Văn Hiền.

Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi với các bài viết: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Những vấn đề đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay của nhà báo lão thành Hà Đăng; Một số bài học kinh nghiệm từ việc xây dựng nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương thời kỳ mới của GS. TS Lê Hữu Nghĩa, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nhìn lại 10 năm thực hiện chỉ thị 11-CT/TW về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của GS. TS. Phạm Tất Dong và TS. Lê Thị Mai Hoa; Sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân – cội nguồn sức mạnh vô địch của Đảng cộng sản Việt Nam của Đại tá, PGS. TS. Bùi Đình Bôn.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với bài viết: Hải Dương: Học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương Bùi Thuý Hạnh; Thấm nhuần lời Bác dặn: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm” của TS. Lưu Ngọc Tố Tâm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhớ Bác Hồ của tác giả Trần Đăng Khoa.

Chuyên mục Thực tiễn-Kinh nghiệm với các bài viết: Quyết tâm cải cách mạnh mẽ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Vĩnh Phúc của tác giả Bảo Châu; Mấy suy nghĩ về xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai Đỗ Văn Lược; Những giá trị văn hoá dân tộc bền vững của GS. Viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh.

Chuyên mục Văn hóa-Văn nghệ giới thiệu bài viết: Định hướng giá trị đạo đức cho sinh viên hiện nay của PGS. TS. Nguyễn Thị Thọ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chuyên mục Những vấn đề xã hội với các bài viết: Chủ động đối phó với các bệnh dịch nguy hiểm của tác giả Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế; Dân số và phát triển: Thách thức và khuyến nghị của tác giả Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế; Cấp mã số bảo hiểm xã hội mới: Tăng hiệu quả quản lý và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tác giả Mai Thanh. 

Chuyên mục Cùng suy ngẫm với bài viết của tác giả Thiện Văn “Kẻ khó lường nhất”.

Chuyên mục Thông tin – Tư liệu có bài viết: Sẵn sàng cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 của Vụ trưởng Nguyễn Minh Vũ, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Thư ký quốc gia APEC 2017.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

Nhật Minh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.