Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng


BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

TẠP CHÍ TUYÊN GIÁO

*

Số: 18-TL/TCTG 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016
 

THỂ LỆ

Cuộc thi trắc nghiệm

Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng

 

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/BTGTW và Quyết định số 346-QĐ/BTGTW ngày 10/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành kế hoạch và thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng” (dưới đây gọi tắt là Cuộc thi) do Tạp chí Tuyên giáo phối hợp với Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức trên Tạp chí Tuyên giáo điện tử, Tạp chí Tuyên giáo - cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

Điều 1: Mục đích, yêu cầu

- Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung các văn kiện, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Bám sát nội dung các văn kiện Đại hội XII; Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; các văn bản, tài liệu hướng dẫn; Kế hoạch Cuộc thi của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức Cuộc thi đạt kết quả cao nhất.

Điều 2: Đối tượng dự thi

Tất cả cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước.

Điều 3: Phương thức dự thi trắc nghiệm

1. Người dự thi tiến hành các thao tác sau đây để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức Cuộc thi

Truy cập vào website của Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Tạp chí Xây dựng Đảng: www.xaydungdang.org.vn.

2. Trả lời câu hỏi thi

Mỗi tuần Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra các câu hỏi thi, với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn. Người dự thi vào chuyên trang “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng” và thao tác như sau:

- Điền thông tin cá nhân (họ tên; số CMTND, nơi cấp và ngày cấp; ngày sinh; địa chỉ, điện thoại hoặc email);

- Trả lời các câu hỏi theo phương án lựa chọn;

- Điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng;

- Nhập “Mã xác thực” và bấm vào ô “Trả lời” để hoàn tất.

3. Thời hạn thi trắc nghiệm tuần

Thời gian thi được tính từ 10h00’ thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 8h30 thứ hai tuần kế tiếp.

Điều 4: Câu hỏi và kết quả thi

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ cập nhật, công bố câu hỏi thi trên website Tạp chí Tuyên giáo www.tuyengiao.vn  vào 10h00’ thứ hai và thông báo kết quả sau khi kết thúc tuần thi.

Điều 5: Giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng:

Mỗi tuần có 03 giải thưởng dành cho người trả lời đúng đáp án và dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia trả lời đúng.

- 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000đ (Một triệu đồng);

- 01 giải Nhì, trị giá 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng);

- 01 giải Ba, trị giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

Mỗi người dự thi được tham gia tối đa 02 lần/ngày. Nếu một người đạt nhiều giải trong tuần thì chỉ được nhận một giải cao nhất.

Trong trường hợp một giải thưởng có từ hai người trở lên cùng lựa chọn đúng đáp án và cùng dự đoán như nhau về số người trả lời đúng, thì Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ quyết định giải thưởng thuộc về người có thời gian tham gia thi sớm hơn.

2. Thông báo kết quả và trao thưởng

Căn cứ vào địa chỉ, số điện thoại của người tham gia thi, hàng tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ có trách nhiệm liên hệ với người trúng giải để gửi tiền thưởng qua đường bưu điện hoặc mời đến nhận trực tiếp tại Tòa soạn Tạp chí Tuyên giáo.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải công khai. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung của Thể lệ trong quá trình triển khai Cuộc thi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý, thống nhất của Ban Tổ chức Cuộc thi./.

 

 

TỔNG BIÊN TẬP

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

 

 

 

Trần Doãn Tiến

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

  • Một hình thức tuyên truyền nhiều ý nghĩa, sâu rộng

  • Trang
  • 1

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục