TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng về biển, đảo Tổ quốc

Văn nghệ sĩ TP.HCM tham gia thực hiện DVD hát về biển, đảo, về Trường Sa thân yêu.
Văn nghệ sĩ TP.HCM tham gia thực hiện DVD hát về biển, đảo, về Trường Sa thân yêu.

Theo đó, Ban Tuyên giáo yêu cầu tiếp tục tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta, trong đó có Luật Biển Việt Nam được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII) thông qua; những nội dung cơ bản của Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) khi được thông qua.

Đồng thời, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống vùng biển, ven biển, gắn kết với đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương, các ngành và cả nước; vai trò của các thành phần kinh tế trong việc tham gia tích cực vào phát triển kinh tế biển; những thành tựu hợp tác quốc tế về biển.

Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy, hải sản; kiến thức về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng; tuyên truyền bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Ban Tuyên giáo Thành ủy còn yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề biển Đông. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam…

Nhật Thụy

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục