Kiên Giang: Không luân chuyển, điều động những cán bộ bị kỷ luật

Theo quy định 916-QĐ/TU, ngày 09-01-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, việc luân chuyển cán bộ là nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc thực hiện luân chuyển cán bộ phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn quan hệ thân quen trong công tác luân chuyển. Đồng thời, luân chuyển cán bộ phải bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đảng bộ tỉnh, nhất là cán bộ lãnh đạo ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị.

Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Thống nhất thực hiện không phân công, bố trí cán bộ (kể cả luân chuyển, điều động) về cấp tỉnh, về địa phương, cơ sở hoặc sang địa phương, cơ sở khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển.

Luân chuyển từ tỉnh về cấp huyện, cơ sở và ngược lại; luân chuyển từ huyện này sang huyện khác; luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, cụ thể: Bí thư huyện ủy và tương đương. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, chánh án tòa án nhân dân cấp huyện. Cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành: thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan cấp huyện. Trường hợp khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng. Đối với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cán bộ còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển (50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ). Cán bộ luân chuyển để bố trí không phải người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ. Đối với những trường hợp “đặc biệt” tuổi có thể cao hơn do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Thời gian luân chuyển bảo đảm ít nhất là 3 năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm). Cấp ủy các cấp chỉ xem xét, điều động, bố trí công tác mới đối với cán bộ đã có thời gian luân chuyển từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên, trừ trường hợp “đặc biệt” đối với những nơi có cơ cấu cấp ủy viên nhưng chưa có đồng chí nào thay thế hoặc nơi cần bố trí nhân sự thay thế người đứng đầu mà ở đó không có nguồn nhân sự thay thế thì do ban thường vụ cấp ủy mỗi cấp bàn bạc và quyết định thời gian luân chuyển đối với từng trường hợp cụ thể.

Kim Thư

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.