Can Lộc, Hà Tĩnh: 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Báo cáo viên triển khai nghị quyết tại xã Tiến Lộc - Can Lộc.
Báo cáo viên triển khai nghị quyết tại xã Tiến Lộc - Can Lộc.

Tại các lớp học tập, với thời gian 01 ngày, cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã được tiếp thu các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Đồng thời, được tiếp thu Kết luận 55-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới”.

Để có được kết quả như trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 vào lịch công tác hàng tháng của cấp ủy (khoảng thời gian liên tục 5 - 7 ngày); lựa chọn, phân công những báo cáo viên có đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng truyền đạt nghị quyết. Trong quá trình các đơn vị tổ chức học tập, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tại các đơn vị, nhờ đó cán bộ, đảng viên tham gia với tỷ lệ cao, ý thức học tập có nhiều tiến bộ. Sau học tập, quán triệt, tất cả cán bộ, đảng viên các đơn vị đều phải tham gia viết bài thu hoạch.

Sau lớp học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho đội ngũ đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra./.

Hoàng Long

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.