Hòa Bình: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI

Vừa qua, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV); giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy viên HĐND tỉnh, bí thư, phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố và các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ việc tổ chức học tập, quán triệt là nhằm mục đích giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) thông qua; trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Qua đó tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng chí đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung nghiên cứu để sau Hội nghị trở về địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương, đơn vị mình.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế xã hội; đóng góp vào dự thảo các chương trình hnàh động.

Trước đó, ngày 26/11/2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 75 -KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Công tác học tập được chia thành các lớp: Lớp cán bộ chủ chốt của tỉnh; lớp cán bộ chủ chốt huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc; các lớp cho đảng viên ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Thời gian hoàn thành lớp cán bộ chủ chốt của tỉnh hoàn thành trong tháng 12/2013; lớp cán bộ chủ chốt huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc hoàn thành trong tháng 1/2014; các lớp cho đảng viên ở cơ sở xã, phường, thị trấn thời gian hoàn thành trong tháng 2/2014.

Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo các tổ chức Đảng cơ sở căn cứ vào tài liệu hỏi-đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, đẩy mạnh việc học tập, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và qua hệ thống truyền thanh, panô, áp-phích... trên địa bàn tỉnh.

Tin và ảnh: Nguyễn Đoàn Cần

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục