• Lấy ý kiến về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

  Lấy ý kiến về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

  Ngày 12-11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Đề án Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy trình về công tác cán bộ (khu vực phía bắc).

 • Quảng Ninh: Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2016

  Quảng Ninh: Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2016

  (TG) - Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Đảng ủy Than Quảng Ninh, ngày 8/11, tại Công ty CP Than Hà Tu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11/2016. Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 • Bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

  Bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

  (TG)-Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn đổi mới.

 • Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 • Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời

  Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời

  (TG) - Việt  Nam vốn có truyền thống hiếu học, coi học tập là nền tảng cho mọi thành công, mọi thắng lợi. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”. Khi nói chuyện với các Đảng viên hoạt động lâu năm (vào ngày 9 tháng 12 năm 1961), Hồ Chủ tịch đã tâm sự: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học... Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”.

 • Các địa phương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  Các địa phương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  (TG)- Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ đảng viên trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả những nội dung của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng sự giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh hoạt, công tác; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

 • Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới

  Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 • Quán triệt, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) vào cuộc sống

  Quán triệt, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) vào cuộc sống

  (TG)-Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị các đại biểu nhận thức sâu sắc, thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng...

 • Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng

  Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng

  Để sau khi được ban hành, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào cuộc sống đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành cần phải giữ được đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương, coi trọng sự đoàn kết trong nội bộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, coi trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên

  Tại Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn thảo và thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm.

 • Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

  Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

  Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã quyết định ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

 • Hưng Yên: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết XII của Đảng

  Hưng Yên: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết XII của Đảng

  (TG) - Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, ngày 25/10, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thi Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

  (TG)-Nâng cao kiến thức lý luận chính trị, nhất là nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ luôn được Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quan tâm, trở thành công việc thường xuyên trong công tác xây dưng Đảng của ấp ủy.

 • Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

  Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

  (TG)- Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo một số kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII như: tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và một số vấn đề quan trọng khác...   

 • Quảng Ninh: hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  Quảng Ninh: hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  (TG)- Tính đến ngày 15/9, toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở.