MTTQ Việt Nam góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XI

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị


 Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2011-2015), xã định chiến lược phát triển kinh tế 10 năm (2011-2020) và đặc biệt là tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Ông Huỳnh Đảm đề nghị các đại biểu bằng kinh nghiệm, trí tuệ và tâm huyết của mình, bám sát vào thực tiễn tình hình đất nước để đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội, trong đó quan tâm tới những vấn đề về Đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt Nam để ý kiến đóng góp của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam thể hiện được ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức với Đảng hoàn thiện các dự thảo văn kiện của Đại hội.

Tại Hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị giới thiệu những nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện Đại hội; đồng thời nhấn mạnh: “MTTQ Việt Nam đã thực hiện việc đóng góp lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội một cách nghiêm túc, công phu, thể hiện đúng tinh thần của Trung ương. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân đóng góp vào các sự kiện quan trọng của đất nước. Đây cũng là dịp để MTTQ Việt Nam nắm bắt được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, từ đó tăng cường mối quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Đảng với nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân trong các vấn đề trọng đại của đất nước”.

Tại Hội nghị, đa số đại biểu cho rằng, các dự thảo văn kiện Đại hội XI có nhiều đổi mới, sắc nét. So với Cương lĩnh 1991 thì Cương lĩnh lần này có nhiều điểm mới được bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.  Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: Chủ đề của Báo cáo chính trị; đánh giá tổng quát tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 và 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; vấn đề đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.../.

Theo VOVnews

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.