• Đau đáu lời dặn "Trước hết nói về Đảng" trong Di chúc

  Đau đáu lời dặn "Trước hết nói về Đảng" trong Di chúc

  (TG)- Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong. Trước khi đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Hồ Chí Minh đã dành để “trước hết nói về Đảng” (1)  và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân" (2).

 • Nhìn lại năm 2018 - không thể xuyên tạc, phủ nhận thành quả nhân quyền Việt Nam

  Nhìn lại năm 2018 - không thể xuyên tạc, phủ nhận thành quả nhân quyền Việt Nam

  Đã từ lâu, hằng năm Hoa Kỳ tán phát hai bản “Phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới” (một bản của Bộ Ngoại giao; một bản của HRW) và một bản về tình hình tự do tôn giáo (của Bộ Ngoại giao) trên thế giới. Trong 3 bản “phúc trình" nói trên, tình hình nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam thường được “tô đậm” hơn các nước. Nói chính xác là thường bị xuyên tạc vu cáo nhiều hơn cả.

 • Đừng để tái diễn những “ông vua con”, “ông quan” sống trên dân

  Đừng để tái diễn những “ông vua con”, “ông quan” sống trên dân

  Không ngẫu nhiên mà người lãnh đạo cao nhất của đất nước đã sử dụng từ “ông vua con”, “ông quan”-những danh xưng chỉ có trong thời phong kiến chuyên quyền ngày xưa để ám chỉ, gắn vào một bộ phận quan chức thời nay.

 • Phòng, chống"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

  Phòng, chống"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

  Chiều 24/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay.

 • “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”

  “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”

  (TG)- Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là di huấn của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trong đó, điều căn cốt nhất theo Người là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh triệt để xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. 

 • Tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp - một biểu hiện suy thoái nghiêm trọng

  Tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp - một biểu hiện suy thoái nghiêm trọng

  Một trong những biểu hiện của sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chỉ ra là "ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp".

 • Máu thịt của dân tộc không thể chia tách

  Máu thịt của dân tộc không thể chia tách

  Kiều bào khắp nơi trên thế giới đang náo nức hướng về mùa xuân đoàn viên sum họp ở quê hương. Với một bộ phận đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN), mùa xuân quê hương còn là cơ hội xúc tiến các hoạt động đầu tư, hợp tác làm ăn, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Bản chất và chiêu trò chống phá của những kẻ phản động người Việt ở hải ngoại

  Bản chất và chiêu trò chống phá của những kẻ phản động người Việt ở hải ngoại

  Tính đến nay, có hơn 4,5 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sinh sống tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó ở Mỹ là 2,1 triệu người (tính đến năm 2016). Đại bộ phận trong số họ là những người sinh sống lương thiện, tham gia xây dựng cuộc sống mới ở nước sở tại và tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

 • Tiếp tay, đồng lõa phá hoại niềm tin và giá trị xã hội

  Tiếp tay, đồng lõa phá hoại niềm tin và giá trị xã hội

  Khảo sát, đánh giá về sự kiện, con người trong lịch sử là công việc bình thường trong nghiên cứu khoa học. Song gần đây, không chỉ trên internet mà cả trên báo chí, sách vở, việc này đang bị lạm dụng. 

 • Không thể xem nhẹ biểu hiện sa sút ý chí phấn đấu

  Không thể xem nhẹ biểu hiện sa sút ý chí phấn đấu

  Trên phông khánh tiết trong lễ kết nạp đảng viên, một trong hai câu khẩu hiệu luôn được treo trang trọng là “Suốt đời phấn đấu, hy sinh cho lý tưởng cộng sản”. Tự nguyện đi theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên không bao giờ được phép lơ là, nhụt chí phấn đấu, chùn bước trước khó khăn, thử thách, mà phải luôn bền bỉ rèn luyện, tu dưỡng, học tập, phấn đấu suốt đời.

 • Không thể xuyên tạc giá trị cao cả chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng

  Không thể xuyên tạc giá trị cao cả chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng

   Có những sự kiện lịch sử khi thời gian trôi về quá khứ càng xa thì ý nghĩa, giá trị của nó càng lớn lao. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc (1975-1979) và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng của dân tộc Việt Nam là một trong những sự kiện như vậy.

 • Vận dụng quan điểm của Lênin đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

  Vận dụng quan điểm của Lênin đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

  (TG)-Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải được bổ sung và phát triển trên cơ sở những thành tựu mới của khoa học và thực tiễn cuộc sống, đó là cách duy nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

 • Bảo toàn danh dự đảng viên - điều cao quý, thiêng liêng

  Bảo toàn danh dự đảng viên - điều cao quý, thiêng liêng

  Danh dự được ví như một thứ nước hoa. Giữ được danh dự đảng viên không chỉ giữ được danh thơm cho cả gia đình, người thân, bạn bè, dòng họ, mà còn góp phần làm lan tỏa tiếng tốt của mình trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng và rộng hơn là trong toàn Đảng, toàn xã hội. Nhưng danh dự lại được ví như một que diêm, khi đã cháy một lần là hết ngay. Nói thế để thấy, xây dựng được danh dự đã khó, để bảo toàn được danh dự lâu dài còn khó hơn nhiều.

 • Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc vai trò cán bộ và công tác cán bộ của Đảng ta

  Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc vai trò cán bộ và công tác cán bộ của Đảng ta

  Đã thành thói quen, cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, nhất là các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương là trên một số trang mạng phản động, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc và bế mạc, những âm mưu và hành động chống phá ấy lại tái diễn.

 • Quá khứ tặng chúng ta món quà vô giá!

  Quá khứ tặng chúng ta món quà vô giá!

  Ở miền bắc trước năm 1975 và trên cả nước từ tháng 5-1975 đến năm 1986, Việt Nam đã trải qua một thời kỳ lịch sử thường được gọi là thời bao cấp. Nhiều thế hệ đã trải qua thời kỳ này và vẫn nhắc lại kỷ niệm vui buồn về một thời gian khổ. Tuy nhiên, trong khi mọi người tự hào và khẳng định về việc cả dân tộc đã dồn sức, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn để từng bước phát triển, thì một số người lại có xu hướng xuyên tạc, bôi đen thời bao cấp. Từ đó tìm cách bôi đen, vu cáo chế độ, phủ nhận, xúc phạm các thế hệ đã nỗ lực và sáng tạo để đưa đất nước bước vào thời kỳ hòa bình và phát triển.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất