Cần Thơ thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tự chủ tài chính

Cụ thể như việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tính đến tháng 2/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ra quyết định sắp xếp, giảm 4 đầu mối bên trong gồm: 3 phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và 1 phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành phố cũng đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 138 Ban chỉ đạo (trong đó có 109 Ban chỉ đạo và 29 Hội đồng), tổ chức phối hợp liên ngành xuống còn 64 Ban chỉ đạo (giảm 45 Ban chỉ đạo) và 29 Hội đồng, các Hội đồng này sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
Đối với việc thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu, thành phố đã triển khai ở 3 quận, huyện gồm: Huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh với chức danh là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ, Bí thư Huyện ủy đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại huyện Cờ Đỏ. Đối với cấp xã, toàn thành phố có 79/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân; có 8/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
 
Đối với đơn vị sự nghiệp, thành phố Cần Thơ đã tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế, qua đó đã sắp xếp, kiện toàn, giải thể giảm 12 đơn vị sự nghiệp, trong đó nhiều nhất là đối với lĩnh vực giáo dục giảm 8 đơn vị...
 
Về biên chế và tinh giản biên chế, thành phố Cần Thơ đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch theo lộ trình đề ra. Cụ thể về biên chế công chức đã tinh giản và cắt giảm 160/213 biên chế, giảm 7,51 % so với biên chế giao năm 2015, đạt 75,1 % kế hoạch thực hiện của giai đoạn 2015-2021. Về số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã tinh giản và cắt giảm 3.193/2.313 người, giảm 13,8% so với biên chế được giao năm 2015, đạt 138 % kế hoạch cắt giảm giai đoạn 2015-2021.
 
Đối với việc tự chủ tài chính, đến thời điểm hiện tại, Sở Nội vụ đã trình Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt phương án tự chủ về tài chính đối với 2 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa thành phố và Trường Cao đẳng Y tế, qua đó giảm 768 người. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 19 đến nay, thành phố Cần Thơ đã thực hiện chuyển 10 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm chi thường xuyên, giúp tiết kiệm cho thành phố 1.587 biên chế và kinh phí ngân sách cấp bổ sung cho các đơn vị này là khoảng trên 68,4 tỷ đồng/năm.  
 
Theo ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị chức năng. Thành phố cũng đã chủ động xây dựng lộ trình và thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên một cách phù hợp, kịp thời. 
 
Tính đến tháng 3/2019, thành phố Cần Thơ đã cơ bản thực hiện đạt tỷ lệ tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn đến năm 2021 và đảm bảo lộ trình cắt giảm biên chế trong cơ quan hành chính nên giảm áp lực về chỉ tiêu cắt giảm theo quy định. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết số 19 có hiệu quả, trong năm 2019, thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Thành phố Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị đúng quy định, lộ trình đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị ./.
 
Ngọc Thiện/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất