Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Trung ương, thành phố Cần Thơ đã tinh giản và cắt giảm 3.796 trường hợp, trong đó có 460 biên chế hành chính, 3.336 biên chế sự nghiệp, đạt 126,32% kế hoạch trong giai đoạn 2015-2021, giảm 14,22% so với biên chế phân bổ, sử dụng năm 2015 và 108 hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ.

Đến nay, thành phố đã thực hiện xong chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tại 9/9 quận huyện; thực hiện thí điểm Trưởng ban Tổ chức cấp ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ của 2/9 quận huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra của 2/9 quận huyện; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 6/9 quận, huyện; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ủy tại 1/9 quận, huyện và 19/85 xã, phường, thị trấn…

Từ kết quả sắp xếp, đến nay, thành phố đã giảm được 3 đầu mối Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, giảm 32 tổ chức cơ sở Đảng, 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, 45 Ban Chỉ đạo thành phố, 68 đơn vị cấp phòng, 1 lãnh đạo cấp huyện, 177 trưởng, phó phòng và tương đương, 988 cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, thành phố cũng đã sắp xếp, kiện toàn, giải thể giảm 40 đơn vị sự nghiệp, chuyển đổi 11 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên, giảm được 1.896 biên chế.

Sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp với đề án đã được phê duyệt, ban hành quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ các sở và các đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Qua sắp xếp, hệ thống chính trị ở cơ sở,đã giảm được 908 người, chiếm 24,58%, trong đó giải quyết chính sách cho 509 người và bố trí công tác khác cho 399 người.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, thời gian qua, thành phố tập trung xây dựng các đề án về sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế. Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong đề án. Hiện các nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Đến nay, thành phố đã thực hiện tinh giảm được 77% kế hoạch đối với biên chế hành chính và đã thực hiện tinh giảm đạt 139% kế hoạch đối với biên chế sự nghiệp. Đây là kết quả đáng phấn khởi trong sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế. Dự kiến trong năm 2019, thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành đề án về sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế.

Ông Nguyễn Hoàng Ba cũng chia sẻ: Khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế trên địa bàn thành phố Cần Thơ đó là giữa các quy định của Đảng và các Thông tư, Nghị định, Hướng dẫn của các bộ ngành còn nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ... Thành phố Cần Thơ dự kiến đến năm 2020 cơ bản sẽ tổ chức bộ máy biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm được được đầu mối, giảm biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và công chức, viên chức./.

Ngọc Thiện/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất