Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh việc tuyên truyền thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận xã hội
Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

SÁU CHIẾN LƯỢC CỐT LÕI

PV:  Đồng chí có thể đánh giá kết quả công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ 2015 – 2020?

Đồng chí Vũ Đức Nam: Kể từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cùng với các Đảng bộ Công an, Quân đội, Doanh nghiệp và các đảng bộ tỉnh thành phố của cả nước đã làm được rất nhiều việc đóng góp vào sự ổn định và phát triển đất nước. Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã áp dụng và kết hợp nhiều chủ trương và biện pháp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, động viên đúng đắn, nhất quán, thể hiện ở sáu chiến lược cốt lõi.

Thứ nhất, ngành Tuyên giáo đề cao công tác thông tin, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng rộng rãi trong cộng đồng. Do đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác tuyên giáo đã áp dụng triệt để các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, động viên để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cộng đồng. Những quyết sách đúng đắn, nhạy bén này là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ hai, huy động mọi nguồn lực xã hội tập trung cho công tác tuyên giáo. Lực lượng nòng cốt là các báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, tuyên truyền viên, những nhà quản lý, nhà khoa học, các cơ quan thông tấn báo chí, học viện, trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị từ trung ương đến địa phương. Lực lượng phối hợp là giới trí thức, cán bộ hưu trí, các địa bàn khu dân cư, nơi có cán bộ, đảng viên cư trú…

Thứ ba, sự đồng lòng, đoàn kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương, rộng ra là đông đảo người dân. Nhân dân chính là kênh thông tin chuẩn xác nhất trong việc đánh giá đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thông qua thực tiễn vận động và phát triển của đời sống xã hội, cán bộ, đảng viên càng được rèn luyện, trưởng thành và phục vụ cộng đồng tốt hơn.

Thứ tư, hệ thống tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối đã được kết nối để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, thực hiện được tối đa các hoạt động tuyên truyền và phản hồi thông tin có kiểm soát. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thường xuyên kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên giáo; nâng cấp cơ sở vật chất thiết bị công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và cập nhật thông tin; duy trì giao ban và xây dựng báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội định kỳ hằng tháng, giao ban báo cáo viên 2 tháng một kỳ, tổ chức giao ban Ban Chỉ đạo 35 hằng quý; mỗi quý đều tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề để cung cấp thông tin cho cán bộ chủ chốt.  

Thứ năm, ngành Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát huy tối đa hoạt động của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và phát hiện sớm tham nhũng. Hệ thống cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình là mạng lưới liên kết chặt chẽ, đưa thông tin chính thống giữa các cơ quan tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên  tất cả các địa bàn. 

Thứ sáu, ngành Tuyên giáo Đảng ủy Khối linh hoạt trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng. Vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa từng bước góp phần tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã phối hợp với các đảng ủy trực thuộc, một số nhà hảo tâm, một số doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của đất nước[1]. Chương trình an sinh xã hội do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu triển khai tổ chức thực hiện đã đem đến tận nơi trao cho đồng bào các hiện vật cần dùng như xe lăn, gạo, sách vở học sinh và tiền mặt trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi chương trình.

Trong thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng phát, ngành Tuyên giáo các cấp thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền  triển khai biện pháp giải cứu, hỗ trợ  để tháo gỡ khó khăn, giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai gói an sinh xã hội cho các đối tượng khó khăn trong xã hội, nhất là năm 2020 đã đối phó thành công với đại dịch Covid-19 trong bối cảnh đại dịch đang lan rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

PV: Từ những kết quả đã đạt được, đồng chí có thể đánh giá vai trò định hướng dư luận của ngành Tuyên giáo Đảng bộ Khối trong công tác tuyên truyền nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Vũ Đức Nam: Hệ thống tuyên giáo các cấp của 61 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ vừa qua đã dành nhiều tâm huyết vào việc xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và tổ chức; góp phần xây dựng mạng lưới thông tin tuyên truyền hiệu quả, bền vững của Đảng bộ Khối trong công tác xây dựng Đảng, phản ánh khách quan, chính xác và cập nhật về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Nội dung phản ánh cụ thể bao gồm: tình hình tư tưởng và dư luận xã hội về các quyết sách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phản ánh cuộc sống của người dân và các ảnh hưởng tới đời sống của họ, góc nhìn của chuyên gia, nhà nghiên cứu... Những ý kiến phản hồi này chính là một “kênh” thông tin quan trọng đóng góp cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng trong thời gian vừa qua đạt được nhiều kết quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Là cơ quan Tuyên giáo chủ lực của Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo làm tốt vai trò định hướng, đưa ra những thông tin khách quan trung thực, bảo đảm nguồn tin chính thống, khẳng định vai trò của Tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình công tác, cụ thể hóa từng kế hoạch hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức sáng tạo để tăng cường sức mạnh tuyên truyền, cụ thể như sau: 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên tuyền, truyền thông, trong đó nổi bật là: Duy trì những bài viết có tính định hướng tuyên truyền hiệu quả, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội trên Trang thông tin điện tử  và Thông tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng của Đảng ủy khối; xây dựng các chương trình, tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề và bố trí được báo cáo viên “trúng”, “đúng” với đòi hỏi nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo hằng năm cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối, bao gồm: nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nghiệp vụ báo cáo viên, nghiệp vụ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, nghiệp vụ đội ngũ Ban Chỉ đạo 35.

Duy trì và làm phong phú chuyên mục “Công tác tuyên giáo” trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, liên tục đăng tải, cập nhật các sự kiện nóng hổi như: các hoạt động chính trị nổi bật trong nước và thế giới; hoạt động của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

Giới thiệu những chuyên đề đặc biệt như bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng; “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” và bài viết của Thường trực Đảng ủy Khối định hướng công tác xây dựng Đảng của Trung ương và của Đảng bộ Khối.

Kết hợp chặt chẽ các loại hình tuyên truyền báo chí để tối ưu hóa nội dung tuyên truyền: Nội dung công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối được đăng tải trên mạng xã hội, fanpage và trên nhiều loại hình báo chí ở các cơ quan Trung ương và Hà Nội để công chúng tiếp cận, tăng tính tương tác mạnh mẽ. Tài liệu nguồn tin chính thống do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cung cấp luôn được các đảng ủy trực thuộc đón nhận, tiếp thu. Nhiều ý kiến khẳng định đây là những nguồn tin bổ ích, cung cấp kinh nghiệm, kiến thức dễ áp dụng trong thực tiễn, kể cả những tình huống khó khăn.

ĐẨY MẠNH VIỆC TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN CHÍNH THỐNG, GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI

PV:Xử lý “điểm nóng” là một trong những thách thức khó tránh khỏi của cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai công tác này?

Đồng chí Vũ Đức Nam: Xử lý “điểm nóng” là một trong những thách thức khó tránh khỏi của cán bộ làm công tác Đảng, nhất là cán bộ tuyên giáo. Để xử lý “điểm nóng”, mỗi cán bộ đều được đào tạo và tự đào tạo kỹ năng để xử lý phù hợp với hoàn cảnh và năng lực. Xét về kỹ năng tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chú trọng phát huy tối đa khả năng, năng lực cá nhân để góp phần xử lý thành công với “điểm nóng”. Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, luôn theo dõi sát sao sự kiện, nhanh chóng chuẩn hóa thông tin chính thống, cung cấp nguồn tin trung thực, bình tĩnh, khách quan, có trách nhiệm cho tất cả các loại hình báo chí, bằng nhiều hình thức và ngôn ngữ (ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số...) để tiếp cận đến đại đa số người dân ở mọi vùng miền.

Thứ hai, tìm hiểu về những thói quen, sở thích của dân tộc để biến thành công cụ tuyên truyền hiệu quả.

Thứ ba, huy động những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng tham gia vào các chương trình đối thoại trực tiếp.

Thứ tư, xây dựng nhiều chương trình, hoạt động sáng tạo gắn với cơ sở.

Thứ năm, xây dựng hình ảnh cán bộ tuyên giáo luôn gần gũi, thân thiện, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ sáu, tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin về điểm nóng, góp phần “hạ nhiệt” điểm nóng một cách sớm nhất.

PV: Vậy, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Đức Nam: Dự báo trong những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Các nước nỗ lực điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng. Tại Đông Nam Á, môi trường an ninh, tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục diễn ra phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là tình hình đại dịch Covid-19 và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe doạ nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ngày một công khai, quyết liệt và trực diện hơn. Trước bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cũng đề ra một số chiến lược ngắn và dài hạn quan trọng trong công tác tuyên giáo, cụ thể như sau:

Về ngắn hạn, đẩy mạnh việc tuyên truyền thông tin chính thống có định hướng, tận dụng tối đa các phương tiện thông tin và cả mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin, phục vụ nhu cầu có thông tin sớm, nhanh phục vụ các đảng ủy trực thuộc và cộng đồng; Tổ chức nhiều chương trình trao đổi, tọa đàm nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Về dài hạn, cần xây dựng hệ thống đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách, giàu kinh nghiệm tuyên truyền để luôn sẵn sàng tác nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung công tác tuyên giáo. Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công nghệ để thích nghi, đi đầu trong việc ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào công tác tuyên giáo.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí./.

Bùi Tuyết Mai (thực hiện)[1] Chương trình an sinh xã hội tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre ngày 25/9/2019; Chương trình an sinh xã hội tại huyện Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ngày 27/9/2019; Chương trình an sinh xã hội tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre ngày 26/9/2019; Chương trình an sinh xã hội tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang ngày 27/9/2019; Chương trình an sinh xã hội tại Trường tiểu học Bắc Hà, huyện bắc Hà, tỉnh Lào Cai ngày 15-17/11/2019; Chương trình an sinh xã hội tại Trường tiểu học Giàng Chu Phìn tỉnh Hà Giang ngày 25-27/9/2020 v.v..

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất