Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là sinh hoạt chính trị cần thiết với mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc.

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN QUA VIỆC MUA VÀ ĐỌC BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG  

Báo cáo việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thực hiện tại Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian qua có nêu, ngay từ khi có Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Khối đã sao lục Kết luận số 29-KL/TW gửi đến 100% các đảng bộ trực thuộc, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các ban, đơn vị Cơ quan Đảng uỷ Khối để triển khai thực hiện; ngày 29/10/2012 Đảng uỷ Khối đã có Công văn số 855-CV/ĐUK “V/v mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, quán triệt về chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tổ chức thực hiện, nhằm đẩy mạnh việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên; tiếp tục khuyến khích các cấp uỷ Đảng đặt mua báo, tạp chí, yêu cầu lấy việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chí khi xem xét phân loại chất lượng chi, đảng bộ hàng năm.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận 29-KL/TW, ngày 17/9/2014, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã báo cáo kết quả cho thấy: Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đối với các đảng uỷ trực thuộc được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo sát sao; các đảng uỷ trực thuộc đã có nhiều biện pháp thiết thực trong việc phối hợp với Ban lãnh đạo các đơn vị bố trí, tạo nguồn kinh phí để trang bị báo Đảng, tủ sách pháp luật và các loại báo khác đáp ứng yêu cầu công tác; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, người lao động với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng dần đi vào nề nếp.

Xác định báo chí, tạp chí của Đảng là kênh thông tin quan trọng, chính thống, không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng chủ động triển khai việc mua và thực hiện tuyên truyền trên các báo, tạp chí của Đảng; vận động cán bộ, đảng viên, người lao động đọc báo, tạp chí của Đảng. Sử dụng báo, tạp chí của Đảng làm tài liệu sinh hoạt quan trọng, thường xuyên của các cấp uỷ trực thuộc góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về vai trò của đọc báo Đảng, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người lao động; giúp cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường, kiên định và tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Việc đọc báo Đảng giúp cán bộ, đảng viên và người lao động kịp thời nắm bắt tình hình, thông tin từ nguồn thông tin chính thống có liên quan tới ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương để vận dụng vào công việc chuyên môn, đời sống hằng ngày; học tập và làm theo các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình, kinh nghiệm tốt, cách làm hay; cổ vũ và động viên phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đơn vị, của Khối nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận 29-KL/TW được đưa vào nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp uỷ các cấp. Các cơ sở đảng trong Khối đăng ký đủ số lượng Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản hằng kỳ đúng theo yêu cầu của Kết luận 29 với chủ trương “mỗi chi bộ, đảng bộ đều có báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng địa phương”. 

Chi phí mua báo, tạp chí của Đảng được các đơn vị lấy từ chi phí truyền thông quảng cáo của các đơn vị, kinh phí hoạt động của các tổ chức Đảng. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của mỗi đơn vị, tổ chức đảng hằng năm có nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

 Thời gian qua, bên cạnh hệ thống thông tin, truyền thông nội bộ của các đơn vị trong Khối, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố, công tác tuyên truyền, thông tin của Khối được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện Kết luận 29, Cơ quan Đảng uỷ Khối đã đặt mua 33 ấn phẩm báo, tạp chí như: báo Nhân dân, Tiền Phong, Đại đoàn kết, Lao động, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Thanh niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Văn phòng cấp uỷ, Tạp chí Kiểm tra, An ninh thế giới, Đặc san chuyên đề phục vụ lãnh đạo, Tạp chí Văn thư lưu trữ, Thời báo Kinh tế Việt Nam... phục vụ việc đọc và nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các Ban, đơn vị.

Qua báo cáo đánh giá của 25/35 Đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhìn chung, các đơn vị cơ bản đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW cũng như thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TW. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được duy trì thường xuyên, kịp thời. Hầu hết các đảng bộ, chi bộ, các tổ chức đoàn thể tại đơn vị đã được cung cấp báo, tạp chí của Đảng, nhất là với các ấn phẩm của báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và các báo đảng tại địa phương (nơi các đơn vị đặt trụ sở, cơ sở sản xuất – kinh doanh).

Đồng chí Trần Quang Dũng, đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)
Đồng chí Trần Quang Dũng, đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng cơ bản đã đến các chi, đảng bộ, được cán bộ, đảng viên và người lao động đón đọc và bảo quản cẩn thận, sử dụng đúng mục đích. Nhiều chi bộ, đảng bộ đã sử dụng, khai thác các nội dung báo chí của Đảng làm tư liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; tích cực điểm tin bài trên báo, tạp chí của Đảng, kể cả những mặt tích cực để phát huy và những hạn chế để khắc phục.

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng còn tích cực tham gia viết tin bài tuyên truyền về kết quả sản xuất – kinh doanh của các đơn vị và phản ánh tâm tư nguyện vọng của người lao động; đồng thời, góp nhiều ý kiến để nội dung các ấn phẩm báo chí của Đảng ngày càng phong phú hoàn thiện hơn. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận 29-KL/TW thời gian qua tại Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng bộc lộ một số hạn chế như: việc tổ chức đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở một số cơ sở đảng hiệu quả chưa cao, một số chi bộ chưa có biện pháp thông tin, tuyên truyền, điểm báo trong sinh hoạt chi bộ; ở một số nơi vẫn còn hiện tượng đảng viên ít quan tâm việc đọc báo, có những nơi mua báo nhưng ít đọc, ít nghiên cứu tìm hiểu; nhiều chi bộ/đơn vị ở xa trung tâm khiến công tác phát hành báo, tạp chí chưa kịp thời; một số cơ sở chưa chấp hành Chỉ thị thường xuyên, chưa quan tâm công tác đặt mua báo chí, đặc biệt là báo Đảng...

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến tranh luận của các đại biểu cho rằng, có một thực trạng hiện nay là báo mạng điện tử, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thông tin bùng nổ khiến báo giấy trong đó có báo, tạp chí của Đảng sụt giảm về lượng người đọc, đặt mua. 

BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG CẦN KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ LÀ CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA ĐẢNG VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Châu cho biết: Sau gần 7 năm thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị - văn hoá, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước... 

Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng các cấp uỷ Đảng cần nhận thức rõ vai trò của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng (Ảnh: TA)
Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng các cấp uỷ Đảng cần nhận thức rõ vai trò của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng (Ảnh: TA)

Tuy nhiên với đặc thù công việc của các doanh nghiệp, đơn vị đặt trụ sở ở những nơi xa trung tâm, các vùng sâu, vùng xa, miền núi, nước ngoài, phải di chuyển nhiều nên việc tiếp cận với báo, tạp chí Đảng gặp nhiều khó khăn đối với cán bộ, đảng viên của Khối. Một số cấp uỷ Đảng chưa quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ Kết luật 29; kinh phí sử dụng mua báo, tạp chí chưa đúng mục đích, số lượng mua sụt giảm so với những năm đầu thực hiện Kết luận số 29. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa được tiến hành thường xuyên.

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đề nghị việc mua và đọc báo cần được đưa vào bình xét thi đua cuối năm ở các chi bộ, đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thường xuyên, quy củ; cần ra đời Chỉ thị, chính sách, nghị quyết mới thay cho Chỉ thị số 11CT/TW của Bộ Chính trị để phù hợp với thực tiễn hiện nay. 

Các đại biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)
Các đại biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Việc mua và sử dụng báo Đảng là cần được thực hiện theo các quy định đã được nêu cụ thể trong Kết luận số 29-KL/TW. Trong xu thế các loại hình báo chí phát triển đa dạng, mạnh mẽ hiện nay, phải vận dụng sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, cơ sở đảng, phải biến quá trình tự phát thành quá trình tự giác, nâng cao nhận thức về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tới từng cơ sở đảng, đơn vị là cần thiết, thiết thực.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả đã đạt được thời gian qua của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong việc thực hiện Kết luận 29-KL/TW qua đó, nhận thức của cấp uỷ tại cơ sở đã được nâng cao, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Thông qua việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của  Đảng, nhiều cơ sở đã có nhiều chuyển biến đổi mới, cập nhật thông tin theo báo chí của Đảng, nhiều điểm sáng, các mô hình kinh tế mới, điển hình tiên tiến về lao động, sản xuất giỏi được phát hiện...

Bên cạnh đó, ngoài việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, báo ở địa phương, các báo của ngành, của doanh nghiệp, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương cần đánh giá sâu hơn vai trò của báo chí của ngành, báo chí các Khối doanh nghiệp sao cho phù hợp với hoạt động lao động sản xuất của từng đơn vị, cơ sở đảng, nhằm phục vụ tốt nhu cầu thông tin tuyên truyền, các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị: Trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay, các loại hình báo chí (Báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử) phong phú, báo chí chính thống của Đảng, Nhà nước (như: Đài Truyền hình Việt Nam, báo Nhân dân, VOV, TTXVN,...) cần phải được đa dạng hoá về phương thức truyền phát sóng nhằm truyền tải thông tin nhanh nhất, tiện ích nhất tới nhân dân, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của từng đối tượng độc giả, phục vụ đắc lực cho công tác báo chí của Đảng, là cánh tay nối dài của Đảng đến với nhân dân./.

Nhật Minh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất