Giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư

Tại phường 15, quận 10, người dân kể nhiều về vợ chồng bà Nguyễn Ánh Thúy đều là cán bộ hưu, nhưng luôn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ người nghèo và nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, có nhiều nghĩa cử cao đẹp trở thành tấm gương cho người dân khu phố học tập.

Theo khảo sát, đánh giá của Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh, nhìn chung cán bộ, công chức, đảng viên sinh hoạt tại khu dân cư gắn bó với nhân dân, tự giác tham gia, đóng góp vào các phong trào ở địa phương, phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, công chức, đảng viên. Nhưng tại nhiều địa bàn, vẫn còn không ít người để lại dư luận xấu về đạo đức, lối sống và thiếu gương mẫu trong sinh hoạt tại khu dân cư. Nhiều địa bàn, nội dung giám sát cán bộ, công chức, đảng viên về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn rất hạn chế.

Trước tình hình trên, Ủy ban mặt trận quận Tân Phú có sáng kiến tổ chức để Ban Công tác mặt trận phường tiếp dân, lấy ý kiến của nhân dân về cán bộ, đảng viên tại khu dân cư. Quận 6, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi chỉ đạo công khai số điện thoại của cán bộ lãnh đạo cấp phường, gắn liền việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, công chức địa phương và đảng viên sinh hoạt tại khu dân cư. Các địa phương trên cũng ban hành quy chế công khai thông tin, xử lý các vấn đề được nhân dân, Ban Công tác mặt trận phản ánh về đạo đức, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên làm việc và cư trú tại địa phương. Từ tiếp thu ý kiến, phát hiện của quần chúng ở khu dân cư, cấp ủy, chính quyền các quận 6, Gò Vấp, Thủ Đức đã tiến hành kiểm điểm hàng chục đảng viên tại khu dân cư có vi phạm về đạo đức, lối sống.

Theo Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn đến công tác nói trên ở nhiều địa phương còn hạn chế là do MTTQ ở một số quận, huyện và cơ sở chưa nhận thức đầy đủ vai trò, chưa quan tâm thỏa đáng công tác giám sát, phản biện xã hội, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát đối với cán bộ, đảng viên...

Việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tại khu dân cư. Đây cũng là nhiệm vụ, yêu cầu mới của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quần chúng tại cơ sở. Thiết nghĩ, trước hết MTTQ các cấp cần phát huy tốt vai trò, chức năng giám sát đối với cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Trong đó, cần thông tin rộng rãi trong quần chúng nhân dân về chủ trương, nội dung công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên tại khu dân cư. Từng địa phương cần có giải pháp, hình thức, mở ra nhiều kênh thông tin như hộp thư phản ánh của nhân dân, đường dây nóng, tổ chức hội nghị để quần chúng đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên sinh sống tại địa bàn… Đồng thời, cần có quy chế phối hợp công tác, cung cấp thông tin và xử lý vi phạm giữa cấp ủy, đoàn thể địa phương và cơ quan chủ quản có cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm. 

Với kết quả thực hiện thời gian qua, đây là nội dung cần được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quần chúng địa phương và cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên coi trọng, tiến hành đồng bộ với các hình thức đa dạng nhằm đem lại hiệu quả thực chất. 

Theo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất