Nghệ An tinh giảm biên chế, sắp xếp lại một số đơn vị, địa phương

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng Đề án sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn lại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và trường Trung cấp nghề; các Trung tâm quản lý, chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
          

 Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An rà soát sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm; rà soát, bổ sung để tham mưu UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng UBND tỉnh. 
          
 UBND thành phố Vinh xây dựng đề án sáp nhập Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, Công ty cổ phần Công viên cây xanh, Công ty cổ phần Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh và Ban nghĩa trang; đề án sáp nhập Ban Quản lý Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Vinh; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Ban Quản lý chợ Vinh với Ban Quản lý chợ Ga Vinh; đã thông qua dự thảo xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố Vinh với Đài Truyền thanh truyền hình thành phố. 
          
 Một số địa phương như thành phố Vinh; các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương… đã triển khai mô hình Văn phòng dùng chung ở cấp xã. Huyện Anh Sơn sắp xếp, bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Thị xã Hoàng Mai không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền thị xã; không thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập; đang nghiên cứu hợp nhất Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; nghiên cứu để kiện toàn, sắp xếp, thống nhất mô hình ở thị xã chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng. 
          
 Theo đánh giá của Tỉnh ủy Nghệ An, thời gian qua, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Nghệ An đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu quả, hiệu lực hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình mới; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, trùng lắp; biên chế ngày càng tăng. 
          
 Khắc phục tình trạng trên, Nghệ An đang triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới, sắp xếp  tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện tại các đơn vị, địa phương tổ chức làm điểm để sơ kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục, đánh giá những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng. Liên quan đến cấp trưởng ở các đơn vị trước khi sáp nhập, tỉnh chủ trương thực hiện một cách dân chủ, công khai, theo nguyên tắc người nào có tiêu chuẩn cao hơn thì bố trí là cấp trưởng, đối với cấp phó sẽ giảm dần cho đến Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ sắp xếp lại theo đúng quy định…/. 

 

Nguyễn Văn Nhật/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất