Phát huy kinh nghiệm xây dựng và chỉnh đốn Ðảng


Ðảng đã kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thật sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Nhân dân ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm, tinh thần nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhằm nêu cao vai trò cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Ðảng ban hành, bổ sung những quy định rất cụ thể, để mỗi người tự soi, tự sửa, từ các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên T.Ư Ðảng đến cán bộ các cấp. Tinh thần nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã tạo ảnh hưởng, sức lan tỏa rộng khắp để cả hệ thống chính trị cùng chuyển động, tham gia xây dựng Ðảng, phát triển đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn hơn.

Mặc dù vậy, thực tế vẫn còn những cấp ủy chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao. Nhiều khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức Ðảng chậm được phát hiện, rất ít cấp ủy đảng phát hiện được khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng cấp dưới. Vẫn còn tình trạng kỷ cương, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng không nghiêm, thiếu đoàn kết, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp… Mong Ðảng ta phát huy tốt bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong nhiệm kỳ này để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

PGS, TS Nguyễn Chí Mỳ

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất