Vĩnh Long: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với dân vận chính quyền

Đó là một trong những yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long tại Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 được UBND tỉnh tổ chức chiều 6/3.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện, sớm đưa Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh đi vào hoạt động, từ đó đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức kịp thời, đúng quy định. Các ngành, địa phương hoàn chỉnh việc xây dựng, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm theo nguyên tắc một việc giao cho một đơn vị quản lý thực hiện; rà soát, tinh giản biên chế những cán bộ, công chức yếu kém, thiếu trách nhiệm; sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính trong năm 2019, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến ngành không còn phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.

Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ trong quản lý hành chính để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm hồ sơ công việc, hộp thư điện tử công vụ, chữ ký số, rà soát, bổ sung số lượng dịch vụ công cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chú trọng đến kỹ năng xử lý tình huống, bồi dưỡng theo chức danh.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Phi Hùng, năm 2018, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Thủ tục hành chính từng bước được chuẩn hóa, cập nhật và công khai kịp thời. Trong năm, tỉnh đã ban hành 77 Quyết định để công bố mới 598 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 272 thủ tục và bãi bỏ 760 thủ tục. Hiện Vĩnh Long đang áp dụng 1.852 thủ tục hành chính; trong đó cấp tỉnh là 1.415 thủ tục, cấp huyện 285 thủ tục và cấp xã 152 thủ tục. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước đã nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính, đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 497 thủ tục và dịch vụ công mức độ 4 là 29 thủ tục.

Tổ chức bộ máy các cấp của tỉnh được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối bên trong theo lộ trình, có định lượng và thời gian thực hiện. Cụ thể, các sở, ban ngành của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chuyên môn bên trong. Đối với đơn vị sự nghiệp, tỉnh đã sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế, trên cơ sở sát nhập 4 trung tâm (Y tế dự phòng, Truyền thông-Giáo dục sức khỏe, Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phòng, chống HIV/AIDS); thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND cấp huyện trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và Đài truyền thanh cấp huyện./.

Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất