• Phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, xây dựng đất nước phát triển bền vững

  Phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, xây dựng đất nước phát triển bền vững

  (TG)-Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" đã khẳng định tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật.

 • “Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”[1] ​

  “Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”[1] ​

  (TG) - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn lịch sử vừa là lời tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào, vừa là thông điệp đối ngoại với toàn thế giới về sự ra đời của một chính thể độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định đanh thép “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

 • Ngoại giao Việt Nam: 75 năm đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

  Ngoại giao Việt Nam: 75 năm đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

  (TG) - Trong suốt 75 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự dìu dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng của dân tộc. 

 • Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững

  Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững

  (TG)-Từ ngày 15-16/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 • Chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội

  Chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội

  (TG) - Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, chủ động kịp thời thông tin tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, góp phần vào các thành tựu nổi bật của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua.

 • “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng

  “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ quả của bản lĩnh chính trị không vững vàng

  (TG) - Thực tế đã chứng minh bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thành bại của mỗi Đảng nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.

 • Hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

  Hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

  (TG) - Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế công thông qua BHYT toàn dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.

 • Kiểm toán nhà nước: Vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ hiện nay

  Kiểm toán nhà nước: Vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ hiện nay

  (TG) - Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh. Ban cán sự, Ban Thường vụ đã ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề, đồng bộ hệ thống quy chế, quy trình công tác cán bộ; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

 • Đảng bộ MobiFone vững bước trong kỷ nguyên số

  Đảng bộ MobiFone vững bước trong kỷ nguyên số

  (TG) - Đứng trước những thời cơ và thách thức mới trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone tiếp tục đưa ra chương trình hành động cụ thể để hoàn thành những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

 • Xóa bản trắng đảng viên-xóa đói nghèo lạc hậu

  Xóa bản trắng đảng viên-xóa đói nghèo lạc hậu

  Đường lên bản Co Đứa (xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) dịp tháng 6 không vất như mùa mưa, nhưng vẫn khiến chiếc xe bán tải bị trượt bánh đến lần thứ ba mới có đủ đà vượt qua khúc cua gập ghềnh đất đá. Đồng chí Vừ Quyền Mua, Phó bí thư Đảng ủy xã Mường Sai cho biết: “Nếu mấy tháng nữa các anh đi, con đường này làm xong thì quãng đường gần 10km lên tới bản chắc chắn sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần…”.

 • Một số kết quả nổi bật trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại Quảng Ninh

  Một số kết quả nổi bật trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại Quảng Ninh

  (TG) - Xác định đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên tinh thần chủ động, sáng tạo.

 • Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

  Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Trong nhiệm kỳ Đại hội X (2015-2020), Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố nhằm thực hiện vai trò đầu tàu của một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

 • Đảng bộ MobiFone đẩy mạnh thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

  Đảng bộ MobiFone đẩy mạnh thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

  (TG)- Hướng tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Viễn thông MobiFone đã phát động nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, nổi bật là gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

 • Hiệu quả từ công tác phát triển đảng viên

  Hiệu quả từ công tác phát triển đảng viên

  (TG)-Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đảng, trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các cấp ủy đảng trực thuộc trong Đảng bộ luôn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty  trong sạch, vững mạnh.

 • Đổi mới của ngành Tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội XII

  Đổi mới của ngành Tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội XII

  (TG) - Năm năm của một nhiệm kỳ là một "lát cắt" trong dòng chảy lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hòa chung dòng chảy ấy là 90 năm rất đỗi tự hào của ngành Tuyên giáo. Nhìn lại "lát cắt" đó,  nhiệm kỳ Đại hội XII sắp hoàn thành với rất nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó, ngành Tuyên giáo có đóng góp xứng đáng và quan trọng với nhiều dấu ấn đổi mới

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất