• Xã Thanh Điền: Huy động nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới

  Xã Thanh Điền: Huy động nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới

  (TG)- Việc huy động mọi nguồn lực trong dân, với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tiễn địa phương đã phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Những kết quả khả quan trong xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã ngày một được cải thiện.

 • Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Xây dựng nông thôn mới bền vững

  Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Xây dựng nông thôn mới bền vững

  (TG)- Sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã có 8/8 xã cán đích nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch.

 • Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

  Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

  (TG) - Cần tuyên truyền để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ Quy định 205-QĐ/TW là sản phẩm trí tuệ, là quyết tâm chính trị, là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.  

 • Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

  Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

  (TG)- Tỉnh Đồng Nai luôn xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược trọng yếu, trong đó xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về mọi mặt gắn với phát triển kinh tế- xã hội...

 • Bình Định: thực hiện quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

  Bình Định: thực hiện quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

  (TG)-Tỉnh ủy Bình Định ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

 • Tây Ninh: Tập trung thực hiện tiêu chí nông thôn mới

  Tây Ninh: Tập trung thực hiện tiêu chí nông thôn mới

  (TG)- Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; đồng thời, tập trung giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự địa bàn nông thôn.

 • Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới

  Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới

  Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, công tác đối ngoại đảng luôn có một vị trí, vai trò đặc biệt và có những đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 • Phát huy lợi thế dân số vàng trước khi quá muộn

  Phát huy lợi thế dân số vàng trước khi quá muộn

  (TG) - Việt Nam đang ở trong giai đoạn cơ cấu “dân số vàng” khi có 69% dân số trong tuổi lao động. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để nâng cao hiệu quả lao động, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho đất nước. Để phát huy được tối đa thế mạnh này, Nghị quyết số 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhấn mạnh: Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu “dân số vàng”, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 • Hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững

  Hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững

  (TG) - Thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về đổi mới, mở cửa thị trường, hội nhập quốc tế, ngành nông nghiệp Việt Nam đã phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, năng suất và chất lượng cao. Trong thập niên tới (2021-2030) với mục tiêu phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện đại, hiệu quả và bền vững, nhiều giải pháp đồng bộ đã được ngành nông nghiệp đề ra.

 • Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp

  Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp

  (TG)-9 tháng năm 2019, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở Vĩnh Phúc tập trung kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

 • Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 về tinh gọn bộ máy ở Đồng Nai

  Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 về tinh gọn bộ máy ở Đồng Nai

  (TG) - Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên...

 • Bến Tre nâng cao chất lượng đảng viên mới

  Bến Tre nâng cao chất lượng đảng viên mới

  Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam, qua 3 năm thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên lớp "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2017-2020, một số cấp ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện khá tốt việc kết nạp đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

 • Rõ trách nhiệm, khó làm sai

  Rõ trách nhiệm, khó làm sai

  Công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và là “khâu then chốt” của “nhiệm vụ then chốt” vì “cán bộ là gốc của công việc” và “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

 • Lấp "lỗ hổng" công tác cán bộ: Trị bệnh ác tính "Tư duy nhiệm kỳ"

  Lấp "lỗ hổng" công tác cán bộ: Trị bệnh ác tính "Tư duy nhiệm kỳ"

  Quy định 205 của Bộ Chính trị được kỳ vọng như liều vắcxin đặc trị “căn bệnh ác tính” này, đồng thời góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, tận tụy, thực sự là công bộc của nhân dân.

 • Lấp "lỗ hổng" trong công tác cán bộ: Loại bỏ nạn "thân quen, cánh hẩu"

  Lấp "lỗ hổng" trong công tác cán bộ: Loại bỏ nạn "thân quen, cánh hẩu"

  Tác động, tranh thủ, gây sức ép để giới thiệu, bổ nhiệm chức vụ, quyền hạn cho các trường hợp người thân, họ hàng, “cánh hẩu” ở không ít địa phương, cơ quan, đơn vị đã trở thành “yếu kém, khuyết điểm, sơ hở” trong công tác cán bộ thời gian qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất