• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới

  Sáng 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì Cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011 (Cương lĩnh 2011).

 • Nhức nhối vấn nạn cậy quyền, ỷ thế!

  Nhức nhối vấn nạn cậy quyền, ỷ thế!

  (TG)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đã trở thành Đảng cầm quyền, để xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới và chỉnh đốn; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức vì Tổ quốc và nhân dân phục vụ với phận sự của người công bộc liêm chính.

 • Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

  Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

  Ở Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp thực hiện kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc làm này thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu, tính tiên phong, sự nghiêm túc trong công tác tự phê bình, phê bình. Từ đó, để mỗi đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nêu gương, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; phát huy ưu điểm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

 • Chuẩn bị nhân sự đại hội đảng khóa mới - những việc cần tập trung sức lãnh đạo

  Chuẩn bị nhân sự đại hội đảng khóa mới - những việc cần tập trung sức lãnh đạo

  Theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, khóa XII thì việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phải hoàn thành trước ngày 31-10-2020. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng trong công tác chuẩn bị đại hội, nhất là chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

 • Đà Nẵng hợp nhất các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện

  Đà Nẵng hợp nhất các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện

  Nhằm sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 3546/QĐ-UBND về việc thành lập các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện trên địa bàn.

 • Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị

  Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị

  Nhờ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, thành phố Cần Thơ đã bước đầu sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, hoạt động có hiệu lực hiệu quả.

 • Phát huy hiệu quả công tác dân vận gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Phát huy hiệu quả công tác dân vận gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Nhằm để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, ''Năm dân vận chính quyền 2019'' trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ.

 • Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

  Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

  Ngày 22/8, Thành ủy Cần Thơ tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII của Đảng. 

 • Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

  Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

  Là huyện bán sơn địa, nằm xa trung tâm Hà Nội, các xã của Ba Vì đều có xuất phát điểm thấp về cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội…, cho nên tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) còn chậm so với kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, nhờ biết khơi dậy sức dân, phong trào xây dựng NTM ở Ba Vì trong những năm gần đây đã có những tiến bộ rõ nét.

 • Quản lý đảng viên khu vực nông thôn đi làm xa

  Quản lý đảng viên khu vực nông thôn đi làm xa

  Hiện nay, số lượng đảng viên tại khu vực nông thôn đi làm xa có xu hướng gia tăng. Ðiều này dẫn tới khó khăn cho cấp ủy đảng trong công tác phân công quản lý đảng viên, ảnh hưởng hoạt động chi bộ cũng như nhiều mặt công tác khác. Ðây đang là vấn đề đặt ra đối với nhiều cấp ủy, đơn vị, địa phương.

 • Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, việc chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy lùi sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng.

 • Bắc Giang bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở

  Bắc Giang bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở

  Ðể cán bộ cơ sở trở thành "cầu nối" nhân dân với Ðảng, Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng với nhiều cách làm sáng tạo. Tại nhiều địa phương, đội ngũ cán bộ cơ sở đang phát huy tốt năng lực không chỉ trong chuyên môn mà cả tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân ngày càng chuyển biến, góp phần giúp nhân dân xây dựng, phát triển cuộc sống.

 • Kiên quyết sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

  Kiên quyết sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

  Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Tây Ninh đã đánh giá nghiêm túc, đầy đủ những công việc đã làm được và các mặt còn hạn chế. Từ đó rút ra kinh nghiệm là phải đối diện với sự thật, kiên quyết khắc phục yếu kém để xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân.

 • Hải Dương thực hiện tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Hải Dương thực hiện tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Đề án 03 - ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  “Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã phối hợp với Sở Nội vụ tích cực rà soát, xây dựng đề án và khẩn trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 • Về sự nêu gương của người đứng đầu

  Về sự nêu gương của người đứng đầu

  Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận lần thứ nhất Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (một luật mới sửa hai luật). Các phiên họp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét hoàn thiện để Quốc hội dự kiến thông qua Dự án luật này vào kỳ họp thứ 8 sắp tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất