• Chủ động, trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết 50-NQ/TW

  Chủ động, trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết 50-NQ/TW

  Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 là một trong những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng. Nghị quyết này sẽ thúc đẩy hoạt động thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài (ÐTNN) tại Việt Nam trong giai đoạn tới một cách đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn, bền vững hơn trên mọi góc độ của đất nước, khuyến khích và bảo đảm quyền lợi của nhà ÐTNN đến đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

 • Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

  Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

  Ở Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp thực hiện kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc làm này thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu, tính tiên phong, sự nghiêm túc trong công tác tự phê bình, phê bình. Từ đó, để mỗi đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nêu gương, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; phát huy ưu điểm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

 • Húc Ðộng nỗ lực thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới

  Húc Ðộng nỗ lực thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới

  Húc Ðộng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) với hơn 98% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và quyết tâm thoát khỏi diện xã 135 trong năm nay, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và huyện, người dân xã Húc Ðộng đã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

 • Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao về chủ trương sáp nhập các xã

  Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao về chủ trương sáp nhập các xã

  Bình Thuận là một trong 4 tỉnh, thành không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, nhưng để tinh gọn bộ máy, tỉnh triển khai thực hiện điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo diện khuyến khích.

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới

  Sáng 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì Cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011 (Cương lĩnh 2011).

 • Nhức nhối vấn nạn cậy quyền, ỷ thế!

  Nhức nhối vấn nạn cậy quyền, ỷ thế!

  (TG)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đã trở thành Đảng cầm quyền, để xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới và chỉnh đốn; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức vì Tổ quốc và nhân dân phục vụ với phận sự của người công bộc liêm chính.

 • Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

  Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

  Ở Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp thực hiện kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc làm này thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu, tính tiên phong, sự nghiêm túc trong công tác tự phê bình, phê bình. Từ đó, để mỗi đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nêu gương, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; phát huy ưu điểm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

 • Chuẩn bị nhân sự đại hội đảng khóa mới - những việc cần tập trung sức lãnh đạo

  Chuẩn bị nhân sự đại hội đảng khóa mới - những việc cần tập trung sức lãnh đạo

  Theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, khóa XII thì việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phải hoàn thành trước ngày 31-10-2020. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng trong công tác chuẩn bị đại hội, nhất là chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

 • Đà Nẵng hợp nhất các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện

  Đà Nẵng hợp nhất các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện

  Nhằm sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 3546/QĐ-UBND về việc thành lập các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện trên địa bàn.

 • Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị

  Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị

  Nhờ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, thành phố Cần Thơ đã bước đầu sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, hoạt động có hiệu lực hiệu quả.

 • Phát huy hiệu quả công tác dân vận gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Phát huy hiệu quả công tác dân vận gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Nhằm để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, ''Năm dân vận chính quyền 2019'' trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ.

 • Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

  Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

  Ngày 22/8, Thành ủy Cần Thơ tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII của Đảng. 

 • Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

  Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

  Là huyện bán sơn địa, nằm xa trung tâm Hà Nội, các xã của Ba Vì đều có xuất phát điểm thấp về cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội…, cho nên tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) còn chậm so với kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, nhờ biết khơi dậy sức dân, phong trào xây dựng NTM ở Ba Vì trong những năm gần đây đã có những tiến bộ rõ nét.

 • Quản lý đảng viên khu vực nông thôn đi làm xa

  Quản lý đảng viên khu vực nông thôn đi làm xa

  Hiện nay, số lượng đảng viên tại khu vực nông thôn đi làm xa có xu hướng gia tăng. Ðiều này dẫn tới khó khăn cho cấp ủy đảng trong công tác phân công quản lý đảng viên, ảnh hưởng hoạt động chi bộ cũng như nhiều mặt công tác khác. Ðây đang là vấn đề đặt ra đối với nhiều cấp ủy, đơn vị, địa phương.

 • Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, việc chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy lùi sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất