• Báo chí khẳng định bản lĩnh tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

  Báo chí khẳng định bản lĩnh tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

  (TG) - Tiếp nối những thành công của Giải lần thứ nhất, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai năm 2018 – 2019 (Giải) tiếp tục khẳng định vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

 • Hiệu quả được kiểm chứng

  Hiệu quả được kiểm chứng

  Hiệu quả thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy Hà Nội đã được kiểm chứng qua thực tế. Kết quả đó thể hiện năng lực của bộ máy, cũng như mức độ đúng, trúng, sát thực tế trong chỉ đạo của Thành ủy. Nghị quyết đi vào cuộc sống là bởi đã trúng ý Ðảng, hợp lòng dân. Nhiều cách làm hay được chia sẻ cùng những hạn chế cần tiếp tục rút kinh nghiệm.

 • Thực tiễn là gốc rễ

  Thực tiễn là gốc rễ

  Nhìn lại chặng đường triển khai năm nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá, tám chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ 16, với kết quả rõ nét cho thấy sự đổi mới trong tư duy và hành động của cấp ủy, từ cách chọn vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Song song thực hiện sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ này đều chọn những vấn đề cấp thiết. Ở đó, thực tiễn là gốc rễ.

 • Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

  Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Kon Tum đạt được sau hơn ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

 • Thoát nghèo bền vững nhờ Chương trình 30a

  Thoát nghèo bền vững nhờ Chương trình 30a

  Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (Chương trình 30a) từ năm 2009 đến 2018, đến nay nhiều huyện nghèo ở Bắc Cạn đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, dần thoát nghèo bền vững.

 • Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nhiệm vụ then chốt và cấp bách

  Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nhiệm vụ then chốt và cấp bách

  Lịch sử đã chứng minh, vận mệnh của Hà Nội luôn gắn liền với vận mệnh và sự phát triển của đất nước. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, vai trò và trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội càng đặc biệt quan trọng. Tình hình mới đặt ra cho Đảng bộ thành phố Hà Nội phải nhận thức và giải quyết thấu đáo nhiều vấn đề cấp thiết, trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giữ vị trí then chốt và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với việc giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố.

 • Thanh Hóa tập trung xây dựng hệ thống chính trị

  Thanh Hóa tập trung xây dựng hệ thống chính trị

  Những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở; khắc phục khâu yếu, tính hình thức, sự đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng gắn liền nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

 • Bình Dương thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Bình Dương thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Theo Tỉnh ủy Bình Dương, các cấp ủy đảng, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn của tỉnh.

 • Sửa đổi Pháp lệnh Người có công nhằm bám sát thực tiễn đời sống

  Sửa đổi Pháp lệnh Người có công nhằm bám sát thực tiễn đời sống

  (TG) - Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tôn vinh và tri ân, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người có công với cách mạng.   

 • Quảng Ninh: Đẩy mạnh học và làm theo Bác, tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

  Quảng Ninh: Đẩy mạnh học và làm theo Bác, tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

  (TG) - Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong đó, xác định xây dựng Đảng về đạo đức là nội dung quan trọng, là “nền tảng”, là “cái gốc” cho xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh; là động lực góp phần lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

 • Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

  Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

  Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước liêm chính, trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ 2020-2025, cần có những giải pháp mạnh mẽ để tăng cường các định chế kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 • Yên Bái đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  Yên Bái đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”, tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đi trước trong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, không phù hợp về quy mô, hiệu quả hoạt động thấp và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

 • Khẳng định vai trò của Công an chính quy tại cơ sở

  Khẳng định vai trò của Công an chính quy tại cơ sở

  Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Nam Định đã đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 • “Điểm sáng” trong cải cách hành chính ở Tuyên Quang

  “Điểm sáng” trong cải cách hành chính ở Tuyên Quang

  Quy chế làm việc của cơ quan được hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc chuyên nghiệp, không hạch sách, tiêu cực; giải quyết thủ tục hành chính nhanh, đơn giản, thuận tiện… Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang khi được hỏi về những kết quả trong cải cách hành chính tại đơn vị.

 • Sóc Trăng xây dựng nông thôn mới

  Sóc Trăng xây dựng nông thôn mới

  Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ một tỉnh thuần nông còn nhiều khó khăn, Sóc Trăng đã từng bước “thay da đổi thịt”, kết cấu hạ tầng và đời sống người dân vùng nông thôn đã được cải thiện đáng kể. Vùng đất “nắng bụi, mưa bùn”, đã và đang bừng lên sức sống mới...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất