56 tỉnh thành phố tham dự Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc
Họp báo về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 (ảnh DP)

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15-21/9/2018.

Hội giảng Nhà giáo dạy nghề toàn quốc được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, kể từ năm 1986 đến nay đã tổ chức được 11 kỳ hội giảng. Và đây là kỳ hội giảng thứ 7 kể từ ngày Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được tái thành lập năm 1998.

Điểm mới của Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 là không giới hạn số nghề đăng ký dự thi. Các thành viên giám khảo cho điểm độc lập vào phiếu đánh giá và niêm phong, nộp cho trưởng tiểu ban giám khảo, trưởng tiểu ban giám khảo sẽ nộp lại cho Tiểu ban thư ký hội đồng sau khi kết thúc từng buổi. Sau đó, trưởng tiểu ban giám khảo điều hành phần bình giảng, nhận xét, đánh giá bài giảng của nhà giáo (nhằm đảm bảo tính khách quan).

Trong đó các địa phương cử nhà giáo tham gia Hội giảng chịu trách nhiệm chuẩn bị nguyên, nhiên vật liệu, máy móc, trang thiết bị để phục vụ cho bài giảng của nhà giáo trong đoàn. Riêng các máy móc, thiết bị nặng, kích thước lớn của một số nghề phổ biến sẽ do Ban tổ chức chuẩn bị.

Đồng thời, để nâng cao năng lực giảng dạy tích hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hội giảng 2018 sẽ tập trung đánh giá kỹ năng thực hiện tất cả ba loại giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp.

Bên cạnh đó, hội giảng năm nay cũng sẽ không giới hạn số nghề đăng ký dự thi; các bài trình giảng tại hội giảng bao gồm: Bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành, bài giảng tích hợp; nhà giáo tham gia hội giảng chỉ thực hiện trình giảng, không kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm.

Ngoài những hoạt động chính, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc còn có những hoạt động chuyên môn khác như: Trưng bày, triển lãm thiết bị giáo dục nghề nghiệp của các doanh nghiệp; tổ chức hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tham quan du lịch./.

Duy Phong

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất