Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, cống hiến
Đội ngũ cán bộ, giảng viên Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) hiện nay. (Ảnh: Viện Báo chí cung cấp)

BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG

Tháng 1/2019, Viện Báo chí (viết tắt là IoJ) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất Khoa Báo chí và Viện Nghiên cứu Báo chí truyền thông của Học viện BC&TT, với sứ mệnh là đơn vị cấp viện duy nhất của Học viện BC&TT - trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia; là đơn vị nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, ứng dụng phát triển báo chí truyền thông có lịch sử và truyền thống lâu đời nhất, quy mô lớn nhất và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong cả nước.

Tiếp nối truyền thống là địa chỉ đỏ trong đào tạo báo chí cả nước, Viện Báo chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí truyền thông cho đất nước và đảm nhiệm thêm chức năng quan trọng sau đây:

Một là, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo quản lý báo chí truyền thông cho hệ thống chính trị.

Hai là, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu báo chí truyền thông quốc gia; luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, tư vấn việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về báo chí truyền thông; nghiên cứu ứng dụng thành tựu lý thuyết báo chí truyền thông hiện đại trong thực tiễn ở Việt Nam.

Ba là, thiết kế và triển khai dự án phát triển và tư vấn trong lĩnh vực báo chí truyền thông: Thực hiện các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, tư vấn, ứng dụng và phát triển lý luận và ứng dụng trong lĩnh vực báo chí truyền thông. 

Để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, cơ cấu nhân sự của viện được phát triển với quy mô lớn, bao gồm: Cấp ủy viện, ban lãnh đạo viện, hội đồng tư vấn ngành báo chí, hội đồng viện, 5 bộ môn (Lý luận và lịch sử báo chí truyền thông, Báo in, Ảnh báo chí, Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện), 3 trung tâm (Trung tâm Nghiên cứu báo chí truyền thông; Trung tâm Ứng dụng và phát triển báo chí truyền thông, Trung tâm Thực hành và câu lạc bộ báo chí truyền thông).

Bên cạnh đội ngũ giảng viên là những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực báo chí truyền thông, Viện Báo chí bảo đảm duy trì và xây dựng cơ chế giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng với hàng trăm giảng viên thỉnh giảng có uy tín của Khoa Báo chí cũ. Đồng thời xây dựng và thực hiện hợp đồng cộng tác viên nghiên cứu trong và ngoài Học viện BC&TT.

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của báo chí truyền thông, Viện Báo chí đã đề ra những kế hoạch phát triển dài hạn trong tương lai để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ sở đào tạo báo chí trọng điểm.

Chiến lược phát triển đến năm 2025, viện tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống đào tạo đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh; đồng thời mở thêm các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Xây dựng hệ thống chuẩn đào tạo, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông Việt Nam. Đào tạo nguồn lực giảng viên báo chí truyền thông cho các cơ sở đào tạo trong nước. Chuẩn hóa hệ thống giáo trình đào tạo báo chí và các ngành truyền thông ở Việt Nam…

Viện Báo chí không chỉ trở thành cơ sở đào tạo báo chí truyền thông hàng đầu cả nước mà còn nghiên cứu, ứng dụng báo chí, thực hiện nhiệm vụ cao cả đối với Đảng và Nhà nước. Với những mục tiêu đã đề ra cùng với sự quyết tâm của tập thể thầy và trò, Viện Báo chí sẽ tiếp nối truyền thống gần 60 năm của Khoa Báo chí, tiếp tục là lá cờ đầu trong sự nghiệp báo chí nước nhà./.

Nhã Lê (qdnd.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất