Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vị thế Việt Nam

Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vị thế Việt Nam

(TG) - Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) đã không ngừng đổi mới từ nội dung đến phương thức thực hiện, nỗ lực đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín Việt Nam trên thế giới.

Công tác tuyên giáo hiện đại, hành động

Công tác tuyên giáo hiện đại, hành động

(TG) - Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy công tác tư tưởng có rất nhiều đổi mới so với trước. Và, như một lẽ tất nhiên, những năm tới, nhiệm vụ của công tác tư tưởng cũng sẽ tiếp tục không ngừng “mới và khác”, cao hơn...

Từ công nghệ thông tin đến kinh tế tri thức

Từ công nghệ thông tin đến kinh tế tri thức

(TG) - Ngay sau Đại hội VIII của Đảng, tôi được phân công về làm Trưởng ban Khoa giáo Trung ương. Công tác khoa giáo không xa lạ với tôi, bởi hai chục năm làm việc ở Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, rồi Bộ Khoa học, Công...

Văn học, nghệ thuật đồng hành, nâng bước sự nghiệp đổi mới đất nước

Văn học, nghệ thuật đồng hành, nâng bước sự nghiệp đổi mới đất nước

(TG) - Lịch sử phát triển hàng ngàn năm của dân tộc và thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua cho thấy văn học, nghệ thuật luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vẻ đẹp...

Tin giả và trách nhiệm của báo chí

Tin giả và trách nhiệm của báo chí

(TG) - Mỗi quốc gia, mỗi tờ báo và mỗi cá nhân cần nhận thức rõ mối đe dọa của tin giả, đồng thời hành động một cách có trách nhiệm để ngăn chặn “virus độc” này. Đây cũng là thách thức và trách nhiệm đặt ra đối với đội...