Đổi mới toàn diện công tác báo chí theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả (*)

Đổi mới toàn diện công tác báo chí theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả (*)

(TG) - Năm 2019 có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; cũng là năm Đảng ta khẩn trương triển khai những công việcchuẩn bị đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Điều đó đòi hỏi những người làm công tác báo chí phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện đặc trưng cho mối quan hệ giữa Đảng và các tổ chức đảng; với cán bộ, đảng viên; mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân; giữa cán bộ với nhân dân. “Trên cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, Người đã có một...

Quảng Nam: Đẩy mạnh sắp xếp hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

Quảng Nam: Đẩy mạnh sắp xếp hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nhóm chế tạo vệ tinh Microdragon

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nhóm chế tạo vệ tinh Microdragon

(TG) - Chiều 21/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt nhóm kỹ sư, các nhà khoa học trẻ, những người đã chế tạo thành công vệ tinh MicroDragon. Đây là một bước tiến quan trọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia nằm trong top đầu của khu vực về...

Tiêu điểm

Nghiêm trị "tham nhũng vặt"

Nghiêm trị "tham nhũng vặt"

Tại Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2018 vừa diễn ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đều nêu quan điểm: Việc PCTN muốn đi...

Liên kết website

Xem nhiều nhất