Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

(TG) - Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư...

Đổi mới toàn diện tuyên truyền bảo hiểm xã hội

Đổi mới toàn diện tuyên truyền bảo hiểm xã hội

(TG) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 23-11-2019 về ban hành Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm tạo sự...

Nước hoa và que diêm

Nước hoa và que diêm

(TG) - Danh dự được ví như một thứ nước hoa. Giữ được danh dự đảng viên không chỉ giữ được danh thơm cho cả gia đình, người thân, bạn bè, dòng họ, mà còn góp phần làm lan tỏa tiếng tốt của mình trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng và rộng...