Tọa đàm Phát triển nhiệt điện – Những vấn đề đặt ra

Tọa đàm tập trung làm rõ 6 vấn đề lớn: Phát triển nhiệt điện trong quá trình thay đổi cơ cấu năng lượng của Việt Nam; những đóng góp của nhiệt điện trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế; những tác động của nhiệt điện đối với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; những vấn đề chính trị, xã hội nảy sinh trong phát triển nhiệt điện; kinh nghiệm của các nước trong xử lý các vấn đề liên quan tới phát triển nhiệt điện; đề xuất những giải pháp cho vấn đề năng lượng Việt Nam trong tương lai.

Hiện còn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều xung quanh việc ủng hộ hạn chế, dừng lại hay tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhiệt điện than. Thời gian qua, một số địa phương đã khước từ việc phát triển nhiệt điện than dẫn đến phá vỡ quy hoạch năng lượng. Yêu cầu về việc đổi mới sơ đồ năng lượng quốc gia đặt ra gay gắt trong thời kỳ mới và cần có quan điểm, cách tiếp cận mới đối với vấn đề phát triển nhiệt điện than nói riêng và nhìn nhận toàn diện về các nguồn năng lượng khác, trong đó có năng lượng tái tạo.

Các ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý tại buổi Tọa đàm sẽ được tiếp thu và phản ánh trong Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư thời gian tới.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất