Cổ phần hoá mới đạt 28% kế hoạch do lãnh đạo thiếu trách nhiệm
Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính (áo trắng). Ảnh: M.Phương/Báo Tin tức.

Theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định năm 2019 cổ phần hóa (CPH) 18 doanh nghiệp. Tính đến hết quý 2/2019, có 6 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 1 doanh nghiệp thuộc danh mục các doanh nghiệp CPH theo công văn số 991.

Lũy kế đến hết quý 2/2019, có 35/127 doanh nghiệp CPH thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo công văn số 991. Như vậy, tiến độ CPH các doanh nghiệp là chưa đạt được kế hoạch đề ra, số lượng doanh nghiệp còn phải CPH là 92/127 doanh nghiệp, chiếm 72% kế hoạch.

Về tình hình thoái vốn, ông Đặng Quyết Tiến cho biết: Năm 2019 phải thực hiện thoái vốn tại 62 doanh nghiệp, tuy nhiên đến hết quý 2/2019 mới có 9 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo quyết định 1232 thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Xây dựng thoái vốn tại Tổng Công ty Viglacera với giá trị sổ sách 690 tỷ đồng, thu về 1.587 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến hết quý 2, thoái vốn nhà nước tại 88 đơn vị với giá trị 4.549 tỷ đồng, thu về 8.765 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, theo rà soát của Bộ Tài chính, vẫn còn 622 doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, Bộ Tài chính đã tiếp tục rà soát, bổ sung 158 doanh nghiệp vào danh sách các doanh nghiệp CPH phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Như vậy, đến nay còn 780 doanh nghiệp CPH phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

“Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, chống lợi ích nhóm trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

Quá trình CPH doanh nghiệp nhà nước cần có nhiều thời gian để xử lý vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động trong giai đoạn trước CPH làm kéo dài thời gian thực hiện CPH. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do Ủy ban nhân dân địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ CPH”, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) nói.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, nhiều doanh nghiệp chậm đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường, chậm đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp sau cổ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn chế công tác giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của các doanh nghiệp này…

Trước vấn đề trên, Bộ Tài chính đã yêu cầu cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp đã CPH; thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

“Đối với các doanh nghiệp đã CPH và chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần cần thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa; xác định số phải nộp/tạm nộp và thực hiện nộp về Quỹ theo quy định. Trường hợp không đảm bảo thời gian thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này”, ông Đặng Quyết Tiến nói.

Trong 6 tháng đầu năm nay mới có 2 doanh nghiệp bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là Công ty cổ phần Phát triển văn hóa du lịch Vũng Tàu với số vốn Nhà nước là 751 triệu đồng và Tổng công ty Thép Việt Nam với số vốn Nhà nước là 6.368 tỷ đồng. Số doanh nghiệp chưa chuyển giao gồm 29 doanh nghiêp với tổng số vốn Nhà nước là 630 tỷ đồng.

Báo cáo thêm về kế hoạch và tình hình sử dụng thu từ CPH, thoái vốn, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Quý 2/2019, Bộ Tài chính đã chuyển 30.000 tỷ đồng từ Quỹ vào ngân sách nhà nước, số còn phải chuyển về trong năm là 20.000 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay đã chuyển 185.000 tỷ đồng, còn phải chuyển 65.000 tỷ đồng từ Quỹ vào ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội./.

Theo Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất